Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT670 Manda Yetiştiriciliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere manda yetiştiriciliğinin önemini kavratarak, mandalarda üreme, sürü yönetimi, besicilik ve ıslah çalışmaları başta olmak üzere konuya ilişkin temel bilgilere hakim olabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şekerden, Ö., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Manda Yetiştiriciliği). Temizyürek Ofset Matbaacılık, 296 s.,Hatay. Soysal, İ., 2006. Manda ve Ürünleri Üretimi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ders Notları. 127 s.Tekirdağ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Manda yetiştiriciliğinin önemi, Dünya'da ve Türkiye'de manda yetiştiriciliğinin geleceği, Sürü yönetimi ve manda ıslahına yönelik kavramlar, Manda sütü ve diğer ürünler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Manda yetiştiriciliğinin önemi, Dünya’da ve Türkiye’de manda yetiştiriciliğinin yapısal durumu
2 Dünyada ve ülkemizde manda yetiştiriciliğinin geleceği
3 Önemli manda ırkları ve verim yönleri
4 Mandaların anatomik yapıları
5 Mandaların fizyolojik yapıları
6 Mandalarda üreme
7 Sürü yönetimine ilişkin kavramlar
8 Sağlık koruma
9 Manda ıslahına ilişkin kavramlar
10 Midterm examination
11 Manda sütü ve süt ürünleri
12 Manda besisi
13 Yetiştirme pratikleri
14 Organik hayvancılığa katkısı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1178638 Manda yetiştiriciliği için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 1187414 Mandalar ile ilgili fizyoloji, besleme, üreme, ıslah, hayvan sağlığı, hayvansal üretim, yetiştiricilik, sürü sevk ve idaresi ve yemler konularında sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
3 1187474 Manda yetiştiriciliği ile ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3
2 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3
3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek