Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT681 Haylaj Yapım Tekniği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Haylaj yapımı ve haylajın hayvan beslemede kullanımı konusunda öğrencilerin teknik ve pratik bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Teknik gezi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kılıç, A., 1986. Silo yemi (Öğretim, öğrenim ve uygulama önerileri). Bilgehan Basımevi. Bornova-İzmir. Filya, İ., 2001. Silaj Teknolojisi. Hakan Ofset. İzmir. Kılıç, Ü., Garipoğlu, A.V., 2008. haylaj. Yem Magazin Dergisi. Diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haylaj ve Silajın tanımı, haylaj yapım aşamaları, haylaj ve silajların yem değerleri ve kullanım olanakları, haylaj analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haylajın tanımı ve tarihçesi
2 Çeşitli yem bitkilerinden yapılan haylajların yem değerlerinin karşılaştırılması,
3 Haylaj yapımı ve haylaj yapımında dikkat edilecek hususlar
4 İşletmelerin haylaj ve silo ihtiyaçlarının hesaplanması
5 Haylaj yapım tekniği
6 Haylajların balyalanması ve ambalajlanması, haylajların depolanma şartları, haylajın avantajları ve dezavantajları
7 Haylaj katkı maddeleri
8 Haylajda meydana gelen kayıplar ve bu kayıpları azaltma yolları
9 Haylajların açılması ve kullanılması
10 Ara Sınav
11 Haylajla beslemede dikkat edilecek hususlar
12 Haylajların besleme değeri ve haylaj analizleri (fiziksel, duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler)
13 Haylajların hayvan beslemede kullanılmasının ekonomik analizi ve haylajın silaj ve kuru otla kıyaslanması
14 Silajların ve haylajların hayvan beslemede kullanılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328748 Haylajı tanırlar ve haylaj yapımı konusunda öğrenciler ihtiyaç duyduğu teknik ve uygulamaya yönelik bilgiler kazanırlar.
2 1328749 Hayvancılık işletmelerinde ihtiyaç duyulan haylaj ve silaj miktarı ve silo sayısını hesaplayabilecek birikime sahip olurlar.
3 1328751 Öğrenciler haylajları fiziksel ve kimyasal bakımından analiz edebilirler.
4 1328750 Hayvanların haylaj ve silajla beslenmesi konusunda deneyim kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2
2 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 2
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2
4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek