Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT683 Ruminatlarda Beslenme Davranışları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı hayvanların davranışlarının nasıl değerlendirilmesi ve yorumlanması hakkında öğrencilere bilgi vermek, bu sayede hayvanlardan optimum verim elde edebilmek için daha gerçekçi rasyon formülasyonları hazırlamak ve uygun çevre şartlarını temin etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fraser, A.F., Broom, D.M. 1990. Describing, Recording and Measuring Behaviour Farm Animal Behaviour and Welfare, 3rd ed. ELBS, London, pp. 7–16 (Chapter 2). Canbolat, Ö. 2016. Hayvan Davranışları (Sığır, Koyun, Keçi, Tavuk) Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Bursa.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, davranışın tanımı, hayvancılık için önemi ve hayvan davranışları ve besleme arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
14 Gözlem 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
37 Gözlem 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
14 Gözlem 7 2 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 10 1 10
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvanlarda davranışın tanımı, önemi
2 Kuzu, oğlak ve buzağılarda beslenme davranışları
3 Sütten kesim öncesi görülen davranışlar
4 Sütten kesim sonrası görülen davranışlar
5 Dişi ve erkek hayvanlarda ergenlik dönemi davranışları ve besleme arasındaki ilişkiler
6 Koyun, keçi ve süt sığırlarında görülen beslenme davranışları
7 Koç, teke ve tosunlarda görülen beslenme davranışları
8 Ruminantlarda davranışı etkileyen faktörler
9 Mevsimin etkisi, emleme yöntemi ve yemin etkisi
10 Ara Sınav
11 Stres faktörlerinin etkisi, Irk, cinsiyet ve yaşın etkisi, Fizyolojik dönemin etkisi
12 Beslenme ve hayvanların davranışları arasındaki ilişkiler
13 Hayvanlarda davranışların gözlemlenmesi, davranışların izlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar
14 Örnek davranış gözlem kartlarının doldurulması, değerlendirilmesi, Beslenme ve davranış arasındaki ilişkiler üzerine yapılan araştırma sonuçlarının tartışılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66181 1283552 Öğrenciler hayvanlarda görülen beslenme davranışlarını yorumlayabilirler.
66182 1283550 Dengeli rasyonların oluşturulmasında, hayvan davranışlarından faydalanabilirler.
66183 1283551 Hayvan davranışları ve besin maddeleri arasında ilişki kurabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
66181 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2
66182 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2
66183 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek