Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT692 Süt Sığırlarının Beslenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere süt sığırlarının beslenmesi konusunda ileri düzeyde teorik ve pratik bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özen, N., 1999. Süt Sığırlarının Beslenmesi. Akdeniz üniv. Ziraat Fakültesi. No:3 Antalya. Görgülü, M., 2007. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besleme. Cukurova Univ. Yayınları. Adana. Diğer Notlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süt sığılarının dönemlere göre beslenmesi (5 farklı beslenme dönemine göre), besin madde gereksinimleri ve beslenme hatalarına bağlı metabolik bozuklukların önlenmesi konuları detaylıca incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ruminantlarda Sindirim Sistemi ve Sindirim Fizyolojisi
2 Süt sığırlarının protein ihtiyaçları
3 Süt sığırlarının enerji ve diğer besin maddeleri ihtiyaçları
4 Gebe Düvelerin Beslenmesi
5 Süt sığırlarının laktasyon dönemine göre beslenmesi
6 Süt sığırlarının kuru dönemde beslenmesi
7 Laktasyon Ortalaması 25kg/gün ve daha fazla olan ineklerin (YüksekVerimli Süt Sığırlarının) Beslenmesi
8 Beslenmenin döl verimine etkisi
9 Süt Sığırları için besleme rasyonlarının hazırlanması
10 Ara Sınav
11 Süt sığırı beslemede kullanılan yemler
12 Süt sığırlarında yemleme stratejileri, standart yemleme, stratejik yemleme,
13 Tam yemleme (TMR), stratejik tam yemleme
14 Süt sığırlarının beslenmesinde metabolik bozukluklar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1325171 Süt sığırlarının dönemlere göre beslenmesini hakkında bilgi kazanmak
2 1325172 Süt sığırları için uygun ve etkin karmalar hazırlamada kabiliyet kazanabilir
3 1325173 Süt sığırlarında metabolik bozuklukları en aza indirecek yemleme stratejilerini uygulama yetisi kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek