Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT694 Sütte Kalite Analizleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, çiğ sütte kalite analiz metotları hakkında teorik ve pratik bilgi verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Savaş ATASEVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gıda Mikrobiyolojisi Uyg., Haklman, K., 2005. Başak Matbaacılık, 358 s., Ankara. Süt ve Ürünlerinde Analiz Metodları; Kırdar, S.S., 2001. SDÜ Yayın No:18, Isparta.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sütte kalite kriterleri, Laboratuar malzemelerinin tanıtımı, , Çiğ sütten örnek alma yöntemleri, Mikrobiyolojik analizler, Direkt mikroskobik somatik hücre sayımı, Duyusal değerlendirme, Fiziksel ve kimyasal analizler, Yağ analizi, Protein analizi, Laktoz analizi, pH ölçümü, Kuru madde ve kül analizi, Antibiyotik testi, Sütte elektriksel iletkenlik testi, Enzim testleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sütte kalite analizi Laboratuvar testleri Laboratuvar testleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1322521 Çiğ sütte kalite kriterlerini öğrenir
2 1322527 Laboratuvar ekipmanlarının kullanımını benimser
3 1322535 Enzim testlerine ilişkin pratikler kazanır
4 1322537 Mastitis testindeki yenilikleri öğrenir
5 1322539 Süt kalitesi-verim ilişkilerini yorumlama becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
2 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek