Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT703 Bıldırcın Sülün ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Alternatif kanatlı türlerinin yetiştirme tekniklerini öğrenmek. Ekonomik özellikleri ortaya koymak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa Sarıca

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkçe değişik kaynaklar olmakla birlikte yabancı kaynaklara erişim mümkündür

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bıldırcın, Sülün, Keklik, Beç Tavuğu, Etçi Güvercin, Devekuşu ve bazı süs kanatlıları hakkında bilgiler sağlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 30 1
24 Seminer 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 4 10 40
24 Seminer 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bıldırcın yetiştirciliği Yetiştirme uygulamaları Bıldırcın yumurta kalitesi
2 Bıldırcın yetiştirciliği Devam Devam
3 Sülün yetiştiriciliği Yetiştirme uygulamaları Sülün yumurta kalitesi
4 Sülün yetiştiriciliği Devam devam
5 Keklik yetiştiriciliği Yetiştirme uygulamaları Keklik yumurta kalitesi
6 Keklik yetiştiriciliği Devam Devam
7 Beç tavuğu yetiştiriciliği Yetiştirme uygulamaları Beç tavuğu yumurta kalitesi
8 Beç tavuğu yetiştiriciliği Devam Devam
9 Ara sınavı Uygulama sınavı Labaratuar sınavı
10 Etçi güvercin yetiştiriciliği Yetiştirme teknikleri Güvercin yumurta kalitesi
11 Et tipi güvercin yetiştiriciliği Devam Devam
12 Deve kuşu yetiştiriciliği Yetiştirme uygulamaları Devekuşu yumurtası
13 Deve kuşu yetiştiriciliği Devam Devam
14 Süs ve hobi kanatlıları Kanarya, bülbül vb kuşlar Üretim şekilleri ve görünümleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326952 Alternatif kanatlı türlerinin fizyolojik ve morfolojik özelliklerini tanır
2 1326961 Türlerin ekonomik veya diğer amaçlarla yetiştirme yöntemlerini öğrenir
3 1326963 Türlerin yetiştirme tekniklerini öğrenir
4 1326965 Beslenme, çevre ve kaynak değerlendirme bakımından türleri karşılaştırır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 2 3 4 5 5 4 4
2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4
3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 5
4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek