Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT680 Arı Biyolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Zootekni Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerine arı biyolojisinin temel esaslarını, bu türün doğa ile ilişkisini ve önemi, coğrafik ırk kavramı ve oluşumu, koloniyi oluşturan bireyler ve gelişim evreleri, beslenmenin gelişim ve cinsiyet fenotipi üzerine etkileri, yuva yeri seçimi ve inşası, gıda toplama ve depolama ve fizyolojik değişim ve yaş ile ilişkisini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Snodgrass, R. E., Anatomy of The Honey Bee. Mark, L W., The Biology of the Honey Bee, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bal arısı (Apis mellifera L.) orijini ve coğrafik ırk kavramı Bal arısı ve çevre Koloni biyolojisi ve organizma eşdeğerliliği Arı anatomisi Koloni kavramı ve oluşumu Koloni bireylerinin gelişim evreleri ve başkalaşım Beslenme ile cinsiyet fenotipi ilişkisi Üreme sistemi ve çiftleşme davranışı Gıda toplama Beslenme ve seçicilik Yuva inşası ve yuva yeri seçimi Yaşa bağlı fizyolojik değişim İş yapma becerisinin fizyolojik yaş ile ilişkisi Haberleşme sistemi ve yönelme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Bal arısının önemi
3 Polinasyon, Önemi ve Ekonomiye Katkısı
4 Bal Arısı ve Çevre, Arı Sistematiği, Apis Türleri ve Coğrafik Arı Irkları
5 Arı Kolonisi, Ana, İşçi ve Erkek Arı Bireyleri ve Kolonideki Önemleri
6 Arı Anatomisi ve biyolojisi Baş, Thorax, Abdomen, Görme, Beslenme Organı,
7 Bal, Polen, Propolis ve Su Taşıma Organları
8 Yetiştiricilik, Koloni Oluşturma, Kuluçkanın Önemi
9 Koloni İhtiyaçları, Koloni Yönetimi ve Yönlendirme
10 arasınav
11 Arı Çoğaltma, Birleştirme Yöntemleri
12 Balarısı biyolojisi
13 balarısı biyolojisi
14 balarısı biyolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329865 Bal arısında ırk kavramı ve arı çevre ilişkilerini bilir
2 1329866 Bal arısında koloni kavramını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5
2 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek