Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT693 Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kedi ve köpeklerin sindirim fizyolojisi ve bu hayvanları beslemede kullanılan yem kaynakları ile yapılarında bulunan besin maddeleri, beslenme prensipleri ile ilgili rasyon programları, karşılaşılan sorunlar ile çözüm yolları hakkında bilgileri vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ERGÜN, A., ÇOLPAN, İ., YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, S., TUNCER, Ş.D., YALÇIN, S., KÜÇÜKERSAN, M.K., ŞEHU, A., Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, ISBN 975-978-08-2-8, Ankara, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kedilerin ve köpeklerin sindirim sistemi ve beslenmeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 1 10
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kedilerin sindirim sistemi
2 Kedilerin sindirim fizyolojisi ve anatomisi
3 Kedilerin besin madde ihtiyaçları
4 Kedilerde beslenmeye bağlı rahatsızlıklar
5 Kedilerin beslenmesinde güncel yaklaşımlar
6 Kedilerin beslenmesinde kullanılan yemler
7 Köpeklerin sindirim sistemi
8 Köpeklerin sindirim fizyolojisi ve anatomisi
9 Köpeklerin besin madde ihtiyaçları
10 Ara Sınav
11 Köpeklerde beslenmeye bağlı rahatsızlıklar
12 Köpeklerin beslenmesinde güncel yaklaşımlar
13 Köpeklerin beslenmesinde kullanılan yemler
14 Kedi ve Köpekler için rasyon hazırlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328756 Kedi ve köpeklerin beslenmeleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 1328757 Öğrenciler kedi ve köpekler için rasyon hazırlayabilirler.
3 1328753 Öğrenciler, kedi ve köpeklerin gereksinimlerini hangi yemlerle nasıl karşılayacaklarını bilirler.
4 1328754 Kedi ve köpekler için yararlı yemleri bilir
5 1328755 Öğrenciler Kedi ve köpekler için alternatif rasyonlar deneyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2
2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2
3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2
4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2
5 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek