Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH649 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders meyve ağaçlarında meydana gelen fizyolojik olayları, vegetatif ve generatif büyümeyi, bu olaylara etki eden ekolojik faktörleri, hormonların meyve ağaçları fizyolojisi üzerine etkilerini öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hüsnü Demirsoy, Prof.Dr. Leyla Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaşka, N., Kargı, S.P., 2007. Meyve ağaçları fizyolojisi. WSU Kurs notları (Çeviri) Anonim, 1996. Tree Fruit Physiology: Growth and Development : A Comprehensive Manual for Regulating Deciduous Tree Fruit Growth and Development. Karen M. Maib (Editor), Preston K. Andrews (Editor), Gregory A. Lang (Editor), Kent Mullinix (Editor) . Good Fruit Growers

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme aşamasında meydana gelen fizyolojik olayları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 3 17 51
54 Ev Ödevi 3 17 51

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meyve ağacı büyüme ve gelişmesinin fizyolojisi -Fizyolojik işlemler ve vejetatif ve generatif büyüme arasındaki koordinasyon -Büyümeyi Düzenleyene çevresel faktörler
2 Meyve ağacı büyüme ve gelişmesinin fizyolojisi -Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişmeyi düzenleyen bünyesel maddelerin rolü -Bitki büyüme düzenleyiciler, alımı ve hareketi
3 Vejetatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi -kök ve sürgün gelişimi koordinasyonu
4 Vejetatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi -kök sınırlama, dal maniplasyonu ve budama gibi işlemlerle vejetatif ve generatif büyümenin koordinasyonu
5 Vejetatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi -Su ve N ile vejetatif ve generatif büyümenin maniplasyonu
6 Generatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi -Çiçek gelişimi
7 Generatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi -Meyve tutumu
8 Generatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi -Meyve gelişmesi
9 Generatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi -meyve olgunlaşması
10 Ara sınav
11 Meyve Kalitesinin düzenlenmesi -çevresel stresle alakalı olarak yumuşak çekirdekli meyvelerde kalite
12 Meyve Kalitesinin düzenlenmesi -çevresel stresle alakalı olarak sert çekirdekli meyvelerde kalite
13 Meyve Kalitesinin düzenlenmesi -Meyve kalitesi üzerine GA3 ün etkisi
14 Meyve Kalitesinin düzenlenmesi -Etilen
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1179662 Bu ders meyve ağaçlarının büyüme ve gelişmesinin fizyolojisini öğretir.
2 1180776 Vejetatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi hakkında bilgi verir
3 1184887 Generatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi hakkında bilgi verir.
4 1192522 Meyve kalitesinin düzenlenmesi hakkında bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4
2 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5
3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4
4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek