Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH632 Organik Süs Bitkileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Organik süs bitkileri üretim yöntemlerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armitage, Allan and Judy Laushman. 2003. Speciality Cut Flowers, 2nd Edition. Timber Press, Portland, OR. 636 p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kesme çiçekler ve diğer süs bitkilerinde hasat sonrası uygulamalar ile yetiştirme tekniklerinin çevre kirliği üzerine etkileri, organik süs bitkileri yetiştiriciliği,çevreyle barışık yöntemlerin süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanılması, bitki koruma ve bitki beslemede organik materyallerin kullanılması, GLOBALGAP (EUREGAP) ve diğer sertifikalar ile iyi tarım uygulamalarının süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
7 Laboratuvar 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 9 5 45
49 Performans 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süs bitkileri ve kesme çiçeklerde kullanılan üretim yöntemleri ve hasat sonrası uygulamaların çevre kirliliği üzerine etkisi Süs bitkileri ve kesme çiçeklerde kullanılan üretim yöntemleri ve hasat sonrası uygulamaların çevre kirliliği üzerine etkisi
2 Süs bitkileri ve kesme çiçeklerde kullanılan üretim yöntemleri ve hasat sonrası uygulamaların çevre kirliliği üzerine etkisi Süs bitkileri ve kesme çiçeklerde kullanılan üretim yöntemleri ve hasat sonrası uygulamaların çevre kirliliği üzerine etkisi
3 Organik süs bitkileri yetiştirime yöntemleri Organik süs bitkileri yetiştirime yöntemleri
4 Kesme çiçek diğer süs bitkileri yetiştiriciliğinde çevreyle barışık metodlar Organik süs bitkileri yetiştirime yöntemleri
5 Organik bitki koruma yöntemleri Organik bitki koruma yöntemleri
6 Organik bitki besleme yöntemleri Organik bitki besleme yöntemleri
7 Organik kesme çiçek yetiştiriciliğinde hasat sonrası işlemler Organik kesme çiçek yetiştiriciliğinde hasat sonrası işlemler
8 GLOBALGAP (EUREPGAP) ve diğer sertifikasyon kuruluşları GLOBALGAP (EUREPGAP) ve diğer sertifikasyon kuruluşları
9 GLOBALGAP (EUREPGAP) ve diğer sertifikasyon kuruluşları GLOBALGAP (EUREPGAP) ve diğer sertifikasyon kuruluşları
10 Kesme çiçek ve diğer süs bitkileri yetiştiriciliğinde iyi tyarım uygulamaları Kesme çiçek ve diğer süs bitkileri yetiştiriciliğinde iyi tyarım uygulamaları
11 Kesme çiçek ve diğer süs bitkileri yetiştiriciliğinde iyi tyarım uygulamaları Kesme çiçek ve diğer süs bitkileri yetiştiriciliğinde iyi tyarım uygulamaları
12 Organik süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliği üzerine yapılan çalışmalar Organik süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliği üzerine yapılan çalışmalar
13 Organik süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliği üzerine yapılan çalışmalar Organik süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliği üzerine yapılan çalışmalar
14 Organik süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliği üzerine yapılan çalışmalar Organik süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliği üzerine yapılan çalışmalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276248 Kesme çiçek ve diğer süs bitkilerinde yetiştirme teknikleri ile hasat sonrası uygulamaların çevre kirliliği üzerine olan etkileri hakkında bilgi sahibi olunur
2 1276249 Kesme çiçek ve diğer süs bitkileri üretim tekniklerinde çevreyle barışık yöntemler öğrenilir
3 1276250 Kesme çiçek ve diğer süs bitkileri yetiştiriciliği açısından GLBALGAP(EUREGAP) ve diğer sertifikasyon kuruluşları hakkında bilgi sahibi olunur.
4 1276251 Kesme çiçek ve diğer süs bitkileri yetiştiriciliğinde bitki koruma ve bitki besleme amacıyla kullanılabilecek organik yöntem ve materyaller açısından bilgi sahibi olunur
5 1276252 Kesme çiçek ve diğer süs bitkileri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları ve organik tarım üretim yöntemleri öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek