Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH634 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tohum muhafaza tekniklerinin uygulanışı ve esasları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Balkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tohum muhafazasının amaçları. Muhafaza öncesi tohumlarda uygulanan işlemler (a. Kurutma, b. Priming uygulamaları c. Diğer kimyasal madde uygulamaları d. Kaplama ve bant tohumların kullanılması). Tohum depolanmasında kullanılan kaplar ve özellikleri. Tohum muhafaza depolarının konstrüksiyon özellikleri. Tohum muhafazası üzerine etkili olan faktörlerin (sıcaklık, nem, depo atmosfer bileşimi, tohum olgunluk durumu, tohumun fiziksel yapısı) ayrıntılı olarak incelenmesi. Depolanan tohumlarda canlılık kaybına neden olan değişmeler (Solunum, organizma aktivitesi, tohumun bünyesinde oluşan kimyasal değişmeler). Tohum ilaçlaması ve depolama ilişkileri. Tohum depolamanın genetik görünümü konuları anlatılacaktır. Farklı sebze tohumlarında muhafaza denemeleri uygulamalı olarak yapılarak sonuçlar tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 6 30
7 Laboratuvar 5 6 30
29 Bireysel Çalışma 9 5 45
49 Performans 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tohum muhafazasının amaçları Bahçe Bitkileri Bölümü Tohum Muhafaza odasının tanıtımı
2 Muhafaza öncesi tohumlarda uygulanan işlemler (a. Kurutma) Tohum nem analizi
3 Muhafaza öncesi tohumlarda uygulanan işlemler (b. Priming uygulamaları). Tohum kurutma işlemi
4 Muhafaza öncesi tohumlarda uygulanan işlemler ( c. Diğer kimyasal madde uygulamaları) Priming uygulaması
5 Muhafaza öncesi tohumlarda uygulanan işlemler (d. Kaplama ve bant tohumların kullanılması). Kimyasal madde uygulaması
6 Tohum depolanmasında kullanılan kaplar ve özellikleri Tohum ambalaj materyallerinin tanıtımı
7 Tohum muhafaza depolarının konstrüksiyon özellikleri. Muhafazaya alınan tohumlarda haftalık tohum canlılık analizleri
8 Depo faktörleri Muhafazaya alınan tohumlarda haftalık canlılık analizleri
9 Ara Sınav
10 Depo faktörleri Muhafazaya alınan tohumlarda haftalık canlılık analizleri, Muhafazaya alınan tohumlarda canlılık analizleri
11 Depo faktörleri
12 Depolanan tohumlarda canlılık kaybına neden olan değişmeler (Solunum, organizma aktivitesi, tohumun bünyesinde oluşan kimyasal değişmeler).
13 Depolanan tohumlarda canlılık kaybına neden olan değişmeler (Solunum, organizma aktivitesi, tohumun bünyesinde oluşan kimyasal değişmeler).
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276238 Tohum muhafazasının önemi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1276239 Tohum depolama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1276240 Tohum yaşlanma fizyolojisini öğrenmiş olur.
4 1276241 Farklı sebze tohumlarında muhafazayı uygulamalı olarak öğrenmiş olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5
2 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek