Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH637 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Başta çilek olmak üzere ahududu ve böğürtlen gibi üzümsü meyve türlerinin organik yetiştiriciliği için gereken şartların ve uygulanan yöntemlerin öğretilmesi, organik üzümsü meyve yetiştiriciliği ile konvansiyonel üzümsü meyve yetiştiriciliğinin ekonomik olarak karşılaştırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Leyla Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demirsoy, L. 2011. Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği Ders Notları (Basılmamış) 2. Organik çilek, ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği ile ilgili yerli ve yabancı makaleler,tezler, ppt sunumları ve web siteleri. 3. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. 2005. Resmi Gazete Sayısı: 25841. 4. Production Guide for Organic Strawberries 2012. NYS IPM Publication No. 226. Editors, Juliet Carroll, Marvin Piritts, Catherina Heidenreich, 57 s. 5. Organic Culture of Bramble Fruits, Horticulture Production Guide, 2003. Editors, George L. Keupper, Holly Born, Janet Bachmann, 20s.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik tarımın genel prensipleri, mevzuat ve yönetmelikler, organik üzümsü meyve yetiştiriciliğinin önemi, organik üzümsü meyve yetiştiriciliğinde yer seçimi ve toprak hazırlığı, çeşit seçimi, organik gübreler ve bitki besleme, kültürel işlemler, hastalık ve zararlılarla mücadele, organik ve konvansiyonel üzümsü meyve yetiştiriciliğinin ekonomik analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 13 65
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik tarımın genel prensipleri, mevzuat ve yönetmelikler
2 Organik tarımın genel prensipleri, mevzuat ve yönetmelikler
3 Organik tarımın genel prensipleri, mevzuat ve yönetmelikler
4 Organik üzümsü meyve yetiştiriciliğinin önemi ve gelişimi
5 Organik çilek yetiştiriciliğinde yer seçimi, toprak hazırlığı ve çeşit seçimi
6 Organik çilek yetiştiriciliğinde bitki besleme
7 Organik çilek yetiştiriciliğinde malçlama ve ot kontrolü
8 Organik çilek yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele
9 Organik ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinde yer seçimi, toprak hazırlığı ve çeşit seçimi
10 Ara sınav
11 Organik ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinde bitki besleme, yabancı ot kontrolü
12 Organik ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele
13 Organik üzümsü meyve yetiştiriciliğinin ekonomik analizi
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499388 Organik tarımın genel prensiplerini kavrar
2 1499389 Organik tarım mevzuatı hakkında genel bilgilere sahip olur
3 1499390 Organik yetiştiricilik metodlarını üzümsü meyve yetiştiriciliğinde uygulayabilir
4 1499391 Organik üzümsü meyvelerin yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 5 3 4 5 4 4
2 5 2 4 5 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3
4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek