Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH638 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders dördüncü yıl Ziraat Fakültesi öğrencilerine bahçe bitkilerinde organik tarımın genel kavramları hakkında bilgi verir ve onlara organik olarak yetiştirilen sebze ve meyvelerin önemi konusunda yetiştirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Harun ÖZER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C., Eliot, 2003. The New Organic Grower. Textbook. S., Karl, 2002. Successfull Small-Scale Farming: An Organic Approach. Textbook. Related articles (periodicals) and web sites.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, organik tarımın tarihçesi, organik olarak yetiştirmenin sebepleri, yer seçimi ve toprak hazırlığı, ürün rotasyonu, kompostlama, malçlama, organik gübreler, organik yollarla bitki koruma, bahçe bitkilerinin organik yetiştirme metodları, hasat, hazırlama ve pazarlama, organik olarak yetiştirilen bahçe bitkilerinin besin değerleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 0 50 1
44 Makale Yazma 0 30 1
51 Sözlü Sınav 0 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 5 4 20
10 Tartışma 20 2 40
14 Gözlem 5 2 10
15 Gösterme 5 2 10
23 Proje Sunma 3 4 12
27 Makale Yazma 5 4 20
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
48 Sözlü Sınav 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve organik tarımın tarihçesi, Açıkta ve örtüaltında organik tarımın genel kavramları Neden Organik Tarım HÖ.pdf
2 Organik tarımın ilkeleri ve amaçları, Organik olarak yetiştirilen tarımsal ürünlerin önemi Neden Organik Tarım HÖ.pdf
3 Organik tarımın gelişim süreci, organik tarım kanunu ve yönetmeliği. Organik tarım kanunu.pdf
4 Organik tarım sertifikasyon sistemi. 20100818-4-1.doc
5 Organik sebze yetiştirme teknikleri. 2 Örtüaltı (Fide).pdf
6 Organik sebze yetiştiriciliğinde yer seçimi ve toprak hazırlığı. 3 Örtüaltı (Toprk Hzr, Mlç. ve Dkm).pdf
7 Malçlama ve organik malç olarak kullanılabilecek materyaller. 3 Örtüaltı (Toprk Hzr, Mlç. ve Dkm).pdf
8 Organik kökenli gübreler. Tarımsal atıkların oganik gübre olarak kullanılması. 3 Örtüaltı (Toprk Hzr, Mlç. ve Dkm).pdf
9 Kompost yapılabilecek materyaller, kompost hazırlama ve kullanımı. 3 Örtüaltı (Toprk Hzr, Mlç. ve Dkm).pdf
10 Organik yollarla bitki koruma. 0rganik ev ilaçları.pdf
11 Organik ürünlerin hasadı. 1 Domates yetştrclğ.pdf
12 Hasat sonrası özel uygulamalar ve pazarlama 1 Domates yetştrclğ.pdf
13 Organik olarak yetiştirilen sebzelerin besin değerleri. 1 Domates yetştrclğ.pdf
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276317 Giriş ve organik tarımın tarihçesi, Açıkta ve örtüaltında organik tarımın genel kavramları
2 1276318 Organik tarımın ilkeleri ve amaçları, Organik olarak yetiştirilen tarımsal ürünlerin önemi
3 1276319 Organik tarımın gelişim süreci, organik tarım kanunu ve yönetmeliği
4 1276320 Organik tarım sertifikasyon sistemi
5 1276321 Organik sebze yetiştirme teknikleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2
3 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1
4 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
5 5 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek