Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH643 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türkiye makromantar florası bakımından oldukça zengindir. Bu zenginliklerin belirlenmesi, birçok doğa mantarının besin olarak kazandırılması ve mantar zehirlenmelerinin önlenebilmesi için halkın bilinçlendirilmesi öncelikle bu konuda yetişecek elemanlarla mümkündür. Doğa mantarlarının teşhisi, mikobiyota çalışmalarının yanında doğa mantarlarını kültüre alma konusunda çalışma yapacak akademisyenler için son derece önemli olup, temel ders niteliğindedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baytop, A., 1994. Türkiye'nin makrofungusları ile ilgili bir yayın listesi. Turkish Journal of Botany, 18 (3): 175-185. Breitenbach, J. and Kranzlin, F., 1984. Fungi of Switzerland. Vol. 1,2,3. Verlag Mykologia, CH-6000 Lucerne 9, Switzerland. Courtecuisse, R. and B. Duhem, 1995. Mushrooms and Toadstools of Britain ve Europe, D ve N Publishing, Wiltshire, 480 pp. Mat, A., 1998. Türkiye’de Mantar Zehirlenmeleri ve Zehirli Mantarlar. Tübitak matbaası, Ankara, 183 s. Phillips, R., 1994. Mushrooms and Other Fungi of Great Britain ve Europe, New Interlitho S.P.A., Milan, 288 pp. Pekşen, A., G. Karaca, 2001. Anadolu’nun Bazı Makromantarları. TÜBİTAK, TARP- Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Yayınları (Basımda). Verbeken, A., 1996. Studies in tropical African Lactarius species.4.species described by P. Hennings and M. Beeli. Edinb. J. Bot. 53(1): 49-79.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makromantarların tanımı ve önemi, mantarların sınıflandırılmaları, mantarların morfolojik özellikleri, bazı önemli makromantar cinslerinin özellikleri, teşhis kriterleri, teşhis anahtarlarının incelenmesi ve mantar teşhisleri, mantarların toplanması ve saklanması konusunda dikkat edilecek hususlar ve yöntemler, yenilebilir ve zehirli mantar türleri, Türkiye’de mantar mikobiyotasına yönelik çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 14 30 1
17 Alan Çalışması 7 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
7 Laboratuvar 14 2 28
17 Alan Çalışması 7 4 28
21 Rapor Sunma 2 30 60
24 Seminer 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makrofunguslar ve insan yaşamında fungusların önemi Mantar nasıl toplanır
2 Mantarların yaşam döngüleri ve yetişme yerleri Arazi çalışması için gerekli malzemeler -
3 Makrofungusların toplanmasında temel prensipler Arazi çalışması
4 Fungaryum hazırlanması Arazi çalışması
5 Makrofungusların genel özellikleri Fungaryum örneklerinin hazırlanması
6 Makroskopik özellikler Spor izinin hazırlanması
7 Mikroskopik özellikler Arazi çalışması
8 Teşhis anahtarları ve ilgili kriterler Mikroskopik özelliklerin mikroskopta incelenmesi
9 Ara sınav
10 Makrofungusların teşhisi Arazi çalışması Mikroskopik özelliklerin mikroskopta incelenmesi
11 Makrofungusların teşhisi Arazi çalışması Mikroskopik özelliklerin mikroskopta incelenmesi
12 Makrofungusların teşhisi Arazi çalışması Mikroskopik özelliklerin mikroskopta incelenmesi
13 Zehirli ve yenen türler Arazi çalışması Mikroskopik özelliklerin mikroskopta incelenmesi
14 Türkiye'de makromantar mikobiyotası üzerine çalışmalar Rapor sunma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280841 Makromantarların genel özelliklerini bilir.
2 1280842 Mantar teşhis kriterlerini bilir.
3 1280843 Makromantarların toplanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları bilir.
4 1280844 Makromantarların fungaryum örneğinin hazırlanmasını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 2 1 4 2 3 2 2
2 3 4 3 2 3 1 2 2 3 2 4 2 3 1 2 2 3 3 3 1
3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2
4 2 2 4 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek