Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Soğanlı, yumurlu ve rizomlu süs bitkilerinin çoğaltma ve üretim tekniklerini öğretmek, doğal çiçek soğanları ve endemik türleri tanıtmak, tehditler konusunda bilinçlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çelikel, F.,G., 2014. Lecture Notes of Ornamental Plants, Ondokuz Mayis University, Agriculture Faculty, Horticulture Department. SAMSUN. Kamenetsky R., Okubo H., 2012. Ornamental Geophytes. CRC Press. New York. De Hertogh A., Le Nard M., 1993. The Physiology of flower Bulbs. Elsevier. 811 p. Related academic web pages and scientific articles and reviews

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Soğanlı, yumurlu ve rizomlu süs bitkilerinin üretimi ve ticareti, çoğalltılması, yetiştirişlmesi, doğal çiçek soğanları, endemikler, tehditler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
7 Laboratuvar 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 8 6 48
49 Performans 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistematikteki yeri Sistematikteki yeri doğalÇiçekSoğanlarınınİhrcatınaAitYönetmelik.pdf
2 Sınıflandırılması Sınıflandırılması DoğalÇiçekSoğanları2020 ihracat liste.pdf
3 Botanik özellikleri Botanik özellikleri Sarı, Çelikel, 2018. gazelotu.pdf
4 Ekolojik istekleri Ekolojik istekleri demir s, çelikel fg, 2017 pancratium.pdf
5 Genel istekleri Genel istekleri Demir and Çelikel, 2019. Glayöl.pdf
6 Çoğaltımı Çoğaltımı aksu and çelikel, 2003galanthus.pdf
7 Çoğaltımı Çoğaltımı Demir, Çelikel, 2018 Pancratium.pdf
8 Yetiştiriciliği Yetiştiriciliği tulipa kitap bölümü.pdf
9 Yetiştiriciliği Yetiştiriciliği Demir, Çelikel, 2018. Leucojum.pdf
10 Hastalık ve zararlılar Hastalık ve zararlılar demir s, çelikel fg, lilium.pdf
11 Doğal çiçek soğanları Doğal çiçek soğanları Demir ve Çelikel Iridaceae.pdf
12 Endemikler, tehditler Endemikler, tehditler Demir ve Çelikel Samsun flora.pdf
13 Depolama Depolama demir ve Çelikel, 2018 omü.pdf
14 Hasat sonrası uygulamalar Hasat sonrası uygulamalar Çelikel, FG, 2015.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276206 Soğanlı, yumurlu ve rizomlu süs bitkilerinin sınıflandırılması öğrenilir
2 1276207 Soğanlı, yumurlu ve rizomlu süs bitkilerinin botanik özellikleri öğrenilir
3 1276208 Soğanlı, yumurlu ve rizomlu süs bitkilerinin ekolojik ve genel istekleri öğrenilir
4 1276209 Soğanlı, yumurlu ve rizomlu süs bitkilerinin çoğaltma ve üretim tekniklerini öğretmek
5 1276210 Doğal çiçek soğanları ve endemik türler öğerenilir, tehditler konusunda bilinçlendirilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek