Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Süs bitkileri sektörü içinde kesme çiçekler önemli bir yer tutmaktadır. Yetiştirme teknikleri türlere göre farklılık göstermektedir. Lisans düzeyinde ayrıntılı olarak verilmeyen bu konuların, süs bitkilerinde yüksek lisans yapan öğrencilerin alması gerekli görülmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armitage, Allan, and Judy Laushman. 2003. Specialty Cut Flowers, 2nd Edition. Timber Press, Portland, OR. 636 p. Dole, John, and Harold Wilkins. 2005. Floriculture: Principles and Species, Second Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 1023 p. Altan S., 1980. Gladiol ve Gerbera Yetiştiriciliği TAV Yayınları No. 6. Yalova.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve Türkiye’de kesme çiçeklerin üretimi ve ticareti, son gelişmeler, Önemli türlerin (karanfil, gül, kasımpatı, gerbera, glayöl, frezya, lale, lilyum) açıkta ve serada üretim teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
7 Laboratuvar 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 9 5 45
49 Performans 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süs bitkilerinin sınıflandırılması Süs bitkilerinin sınıflandırılması süs bitkileri sektör raporu, 2019.pdf
2 Türkiye'de ve dünyada süs bitkileri ve kesme çiçek üretim ve ticareti Türkiye'de ve dünyada süs bitkileri ve kesme çiçek üretim ve ticareti süs bitkileri sektör raporu, 2019.pdf
3 Kesme çiçeklerin sınıflandırılması Kesme çiçeklerin sınıflandırılması süs bitkileri sektör raporu, 2019.pdf
4 Karanfil yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Karanfil yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları acta carnations nice.pdf
5 Kasımpatı yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Kasımpatı yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları janakiram et al., 2006.pdf
6 Gül yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Gül yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Fascella and zizzo, 2005,.pdf
7 Gerbera yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Gerbera yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları acta carnations oslo.pdf
8 Şebboy yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Şebboy yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları celikel ve reid, 2002, şebboy.pdf
9 Lilyum yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Lilyum yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları çelikel et al., 2002, lilium.pdf
10 Ara sınav Ara sınav celikel ve diğ., 2011.pdf
11 Glayöl yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Glayöl yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Abdula and Çelikel, İris.pdf
12 Frezya yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Frezya yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları acta.helleborus.pdf
13 Lale yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları Lale yetiştirme teknikleri ve hasat sonrası uygulamaları acta.abdulla.nergiz.pdf
14 Öğrenci ödevleri ve sunular Öğrenci ödevleri ve sunular virginia tech., 2009.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276157 Kesme çiçekler hakkında genel bilgi sahibi olunur.
2 1276158 Önemli kesme çiçek türlerinin yetiştirme teknikleri öğrenilir.
3 1276159 Önemli soğanlı kesme çiçek türlerinin yetiştirme teknikleri öğrenilir.
4 1276160 Önemli soğanlı kesme çiçek türlerinin hasat sonrası uygulamaları öğrenilir.
5 1276161 Önemli kesme çiçek türlerinin hasat sonrası uygulamalrı öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek