Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu derste; ülkemizde ve dünyada yetiştirilen önemli üzüm çeşitlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Değerlendirme şekillerine göre (sofralık, şaraplık ve kurutmalık) üzüm çeşitlerinin bölgelerimize göre seçimlerinin tespitinde kullanılan metotların öğretilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, ülkemize yeni giren üzüm çeşitlerinin tanıtılması ve erkenci üzüm çeşitleri ile örtü altı üzüm yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK, Doç. Dr. Bülent KÖSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S., Fidan Y., Marasalı,B., Söylemezoğlu, G.1998.Genel Bağcılık, 253 s, Ankara 2-Çelik, S. 1998. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt I, 426 s 3- Tangolar ve ark., 1996. Üzüm Çeşitleri Kataloğu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitapları No: 29, Adana.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ülkemizde ve dünyada yetiştirilen önemli üzüm çeşitleri. Ülkemizde üretilen üzüm çeşitleri (sofralık, şaraplık ve kurutmalık). Bölgelerimize uygun üzüm çeşitlerinin tespiti. Ülkemize yeni giren üzüm çeşitlerinin tanıtılması. Erkenci üzüm çeşitleri ve örtü altı bağcılığı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 20 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 3 20 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 4 20 80
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 20 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bağcılığın tarihçesi ÜZÜM TARİH.pdf
2 Üzümlerin sınıflandırılması ÜZÜM TARİH.pdf
3 Üzümlerin insan beslenmesindeki önemi ÜZÜMÜN BESİN DEĞERİ.pdf
4 Asmanın ekolojik istekleri Asmanın Ekolojik İstekleri.pdf
5 Bölgelerimize göre bağcılık alanları ve üzüm çeşitleri ÜRETİM HEDEFLERİ TR BAĞCILIK.pdf
6 Dünyada bağcılık TÜRKİYE BAĞCILIĞI 2.pdf
7 Asmanın morfolojisi ASMANIN YAPISI BUDAMA TERBİYE ING CREASY.pdf
8 Asmanın çoğaltılması AŞI İLE ÇOĞALTMA ING.pdf
9 Ara sınav
10 Bağ tesisi BAĞ TESİSİ OREGON - KARADENİZE BENZER.pdf
11 Bağcılıkta Budama ve Terbiye sistemleri BAĞ TESİSİ TR.pdf
12 Kültürel işlemler BAĞ TESİSİ DİKKAT.pdf
13 Terbiye sistemleri TERBİYE.pdf
14 Bağ hastalık ve zararlıları üzüm çeşitleri.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278109 Türkiye bağcılığı hakkında bilgi sahibi olur
2 1278110 Üzüm çeşitlerimizi tanır.
3 1278111 Dünyada yetiştirilen üzüm çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur
4 1278112 Üzüm çeşitlerinin değerlendirme şekilleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2 3 3 3 3
3 3 3 3 3
4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek