Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH619 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı bahçe bitkilerinin çiçek yapıları, çiçek tomurcuğu oluşumu, tozlanma ve döllenmeden meyvelerin olgunlaşmasına kadar geçen safhalar ve meyve verim ve kalitesini belirleyici olayları teorik ve pratik olarak vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Neriman BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Franklin Tong, V. E., 2008. Self-Incompatibility in Flowering Plants (Evolution, Diversity, and Mechanisms), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 308 p. 2. Gerçekcioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A., 2012. Genel Meyvecilik (Meyve Yetiştiriciliğinin Esasları), 3. basım, Nobel Yayın, 486 s. 3. Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik (Kışın Yaprağını Döken Meyve Türleri). Çukurova Üniv. Zir. Fak. Yay. No:128, Ders kitabı 11, Adana. 4. Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Namık Kemal Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü.488s. 5. Genç, M. (Ed.:), 2012. Süs Bitkisi Yetiştiriciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 55, Isparta. 6. Çelik, H., Y.S. Ağaoğlu, Y. Fidan, B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, 253 s, Ankara. 7. Ders notları ve PPT sunumlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerinde döllenme biyolojisinin genel içeriği ve terminolojisi, çiçeğin yapısı, tozlanma ve döllenme, verim ve kaliteyi etkileyen döllenme öncesi ve döllenmeden sonraki ana safhalar ve olaylar, tohumlu ve tohumsuz meyve üretimi, kendine verimlilik/uyuşmazlık ve kısırlıklar, en uygun ana çeşit ve tozlayıcı çeşit kombinasyonları, döllenme biyolojisi ile ilgili sorunlardan kaynaklanan problemler, konularla ilgili kullanılan preparasyon teknikleri ve laboratuar ekipmanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
7 Laboratuvar 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe bitkilerinde sporofitik (2n) ve gametofitik (n) safhalar, çiçek yapıları ve türlerin eşey dağılımı.
2 Çiçek tomurcuğu oluşumunun mekanizması, fizyolojik ve morfolojik ayrım ve tomurcuk gelişme safhaları.
3 Kendine tozlanma ve yabancı tozlanma, dişi ve erkek eşey hücrelerinin oluşumu ve yapay tozlama.
4 Döllenme, çift döllenme ve endospermin gelişmesi, etkili tozlanma periyodu ve meyve tutumu bakımından önemi.
5 Türlerin çiçeklenme dönemleri, bu dönemlere etki eden faktörler, dikogami ve dikogaminin mekanizması.
6 Tozlayıcı çeşit seçimi, kseni ve metakseni, türlerin döllenme biyolojileri ve tozlayıcıları. Böcekle ve rüzgarla tozlanmanın farkı.
7 Bahçe bitkilerinde eşeysel uyuşmazlık, uyuşmazlık gösteren familya ve türler, eşeysel uyuşmazlığın fizyolojisi, sporofitik uyuşmazlık ve gametofitik uyuşmazlık.
8 S-RNase temelli uyuşmazlığın moleküler biyolojisi, heterostyly, kendine uyuşma, S-lokus mutasyonları ve S-allel genleri.
9 Partenokarpi, apomiksis, poliembriyoni ve nuseller embriyoni.
10 Ara sınav
11 Tozlanmadan döllenme ve meyve tutumuna kadar gerçekleşen safhalar. Embriyo gelişim safhaları ve embriyo aborsiyonları.
12 Anormal çiçek oluşumları ve kısırlıklar.
13 Çiçek tozu kalitesinin belirlenmesi, in-vitro çimlenme ve canlılık testleri.
14 Döllenme biyolojisi konularında kullanılan preparasyon teknikleri ve laboratuvar ekipmanları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1094533 Bahçe bitkilerinin döllenme biyolojisi konusunda temel terim ve kavramları değerlendirir.
2 1094534 Bahçe tesisi aşamasında en uygun tozlayıcı çeşit kombinasyonlarını belirler.
3 1094535 Anormal çiçek oluşumlarını fark eder.
4 1094536 Bitkilerdeki döllenme biyolojisi ile ilgili problemlere çözüm bulur.
5 1094537 Büyümeyi düzenleyici maddeleri meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri üretiminde kullanır.
6 1094543 Yeni bir meyve veya sebze genotip veya çeşidinin çiçek tozu kalitesini değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4
2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4
3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4
4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4
5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4
6 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek