Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH624 Mantar Yetiştirme Teknikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı mantar yetiştiriciliğindeki temel uygulamaları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Boztok, K., 1987. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk Yayınevi II. Baskı, İstanbul. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke Kitabevi Yayınları, Yayın No: 22, Ankara Miles, P. G., ve Chang, S. T0. 204. Mushrooms: Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect, and Environmental Impact. CRC Press. Pekşen, A., 2018. Mantar Yetiştiriciliği Ders Notları, Samsun. Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Zied, D. C., ve Pardo-Giménez, A. (Eds.). 2017. Edible and Medicinal Mushrooms: Technology and Applications. John Wiley ve Sons.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür mantarlarının sistematikteki yeri, morfolojisi, ekolojik istekleri ve ekonomik önemleri. Yetiştiriciliğinin tarihçesi, yaygın olarak kullanılan üretim sistemleri, kompost hazırlama tekniği, kompost hazırlığı sırasında meydana gelen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimler, mantar işletme yapıları ve planlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 14 30 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 6 84
24 Seminer 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mantar üretiminde kullanılan terimler ve yaşantımızdaki önemi Ders 1- Mantar üretiminde kullanılan terimler ve yaşantımızdaki önemi.pdf
Ders 1- Glossary of Commonly Used Terms for Mushroom Farming.pdf
2 Dünyada ve Türkiye'de mantar üretiminin mevcut durumu. Ders 2- Dünyada ve Türkiyede mantar üretiminin mevcut durumu.pdf
3 Üretim sistemlerinin aşamaları ve işlemler. Mantar yetiştiriciliğinde kompost. Ders 3- Mantar yetiştiriciliğinde kompost.pdf
4 Mantar yetiştiriciliğinde üretim sistemleri, torba veya blok sistemi. Ders 4- Mantar üretim sistemleri.pdf
5 Mantar yetiştiriciliğinde örtü toprağı ve yeni teknikler. Ders 5- Casing Materials and Techniques in Agaricus bisporus.pdf
6 Mantar tesisinin birimleri, çeşitli birimlerin genel yerleşimi ve üretim binalarının özellikleri. Ders 6- mantar tesisleri.pdf
Ders 6- Mantar yetiştirme yerleri ve modern mantar işletmeleri.pdf
7 İklim ve otomasyon sistemleri. Ders 7- İklim ve otomasyon.pdf
8 Üretim sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ve çözümü. Ders 8- Agaricus bisporus üretim sürecinde görülen aksaklıklar.pdf
9 Ara sınav
10 Mantar hastalıkları ve kontrol. Ders 10- Disease___Competitor_Moulds__Dr._S.R._Sharma_.pdf
11 Kullanılmış mantar kompostunun kullanımı. Ders 11- Atık Mantar KompostuSubstratının Kullanım Alanları.pdf
12 Dünyada ve Türkiye’de mantar üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması. Ders 12- Review Article on Mushroom Cultivation.pdf
13 Dünyada ve Türkiye’de mantar üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması. Ders 13- Mushroom_cultivation_in_the_circular_economy.pdf
14 Dünyada ve Türkiye’de mantar üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması. Ders 14- 1-s2.0-S1749461317300568-main.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506239 Mantar yetiştiriciliği ile ilgili terimleri bilir.
2 1506240 Mantar tesisi kurmasını bilir.
3 1506241 Mantar üretim planlamasını öğrenir.
4 1506242 Mantar üretimindeki aksaklıkları bilir ve çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2
3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 3 5 4 5
4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek