Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBAH622 New Tecniques in Production Fruit Treeof Nursery Trees 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Meyve fidanı yetiştiriciliğinde hızlı çoğaltım metotları, meyve fidanı üretiminde anacın önemi, meyve fidanı üretiminde yeni teknikler, klonal anaçların çoğaltılması, meyve fidanı üretiminde doku kültürü tekniklerinin uygulanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ümit SERDAR; Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- "Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği" Çeviri Prof. Dr. Nurettin KAŞKA Prof Dr. Muhsin YILMAZ - "Çoğaltma Teknikleri" Prof Dr. Muhsin YILMAZ - “Grafting and Budding” A practical Guide for Fruit and Nut Plants and Ornamentals. W.J. Lewis; D McE Alexander - Konu ile ilgili yerli ve yabancı dergilerde yayınlanan makaleler - Aşı bıçağı, testere, aşı macunu, aşı bağı, aşı bandı, parafilm.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında çoğaltmanın tanımı, amacı ve bitki çoğaltma yöntemlerine genel bakış, meyvecilikte tohumla çoğaltma, tohumların çimlenme ve çıkış oranlarını artırmak için yapılan uygulamalar, aşıyla çoğaltmanın amacı, avantajları, aşı başarı üzerine etkili faktörler, göz aşısı yöntemleri, kalem aşısı yöntemleri, meyve fidanı üretiminde kullanılan anaçlar, aşı uyuşmazlığının sebepleri, uyuşmazlık belirtileri, çelikle çoğaltma, çeliklerin köklenmesi üzerine etkili faktörler, hormon hazırlama yöntemleri, daldırma ile çoğaltma, mikro çoğaltma konuları anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 2 7 14
28 Makale Kritik Etme 7 8 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çoğaltmanın tanımı, amacı ve bitki çoğaltma yöntemlerine genel bakış
2 Meyvecilikte tohumla çoğaltma
3 Tohumların çimlenme ve çıkış oranlarını artırmak için yapılan uygulamalar
4 Aşıyla çoğaltmanın amacı, avantajları, aşı başarı üzerine etkili faktörler
5 Göz aşısı yöntemleri
6 Kalem aşısı yöntemleri
7 Meyve fidanı üretiminde kullanılan anaçlar
8 Ara sınavı
9 Aşı uyuşmazlığının sebepleri, uyuşmazlık belirtileri
10 Çelikle çoğaltma
11 Çeliklerin köklenmesi üzerine etkili faktörler
12 Hormon hazırlama yöntemleri
13 Daldırma ile çoğaltma
14 Mikro çoğaltma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502103 Çoğaltmanın amacını ve bitki çoğaltımında kullanılan yöntemleri öğrenir.
2 1502104 Tohumla çoğaltmayı öğrenir.
3 1502105 Aşı yöntemlerini öğrenir.
4 1502106 Meyvecilikte kullanılan anaçları öğrenir.
5 1502107 Çelikle çoğaltma yöntemlerini ve hormon hazırlamayı öğrenir.
6 1502108 Daldırma ile çoğaltma yöntemlerini öğrenir.
7 1502109 Mikro çoğaltma yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5
2 4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 5
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek