Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBAH623 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ileri düzeyde ılıman iklim meyve ağaçlarının budanması ve şekillendirlmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hüsnü Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ellis, B., 1997. Easy Practical Pruning. Hougton Mifflin Company, Boston, New York. Bird, R., 2006. Pruning Fruiting Plants. Southwater books. London. Yılmaz, M., 1990. Meyve Ağaçlarında Budama. Adana Soylu, A., 2006. Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama. Hasad Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders belirtilen amaçlarla ılıman iklim meyve ağaçlarının göz yapılarının tanıtımını, budamanın fizyolijisi ve temel amaçlarının kavranmasını, budama tipleri, kesim tipleri, budama zamanları gibi temel işlemlerin, mevcut ve yeni yetiştirme sistemlerinin uygulamalı olarak gösterilmesini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 15 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Budamanın tanımı, ılıman iklim meyve türlerini göz yapısı, budama ile ilişkileri
2 Budamanın fizyolojisi
3 Budamanın temel ilkeleri
4 Budama ve kesim tipleri
5 Elmalarda budama
6 Şeftalilerde budama
7 Kirazlarda budama
8 Dünyada kullanılan yetiştirme sistemleri
9 Türkiye'deki mevcut durum ve kullanılması gereken sistemler
10 Sınav
11 Elma ve armutlarda terbiye sistemleri
12 Kiraz ve vişnelerde terbiye sistemleri
13 Şeftali ve nektarinlerde terbiye sistemleri
14 Öğrencimi sunumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278914 Ilıman iklim meyvelerinde göz yapılarını ve budama ile ilişkilerin öğretir.
2 1278915 Budamanın amaçları, fizyolojisi ve temel ilkeleri ile budama zamanı, kesim tipleri gibi konularda bilgi verir.
3 1278916 Dünyadaki terbiye sistemlerini tanıtır.
4 1278917 Bu sistemlerin uygulanmasını gösterir.
5 1278918 Elma, armut, şeftali, kiraz gibi değişik ılıman iklim meyve türlerinde budamayı uygulamalı olarak öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4
3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
5 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek