Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBAH627 Ecology of Horticultural Plants 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Each horticultural crop (fruits, vegetables, ornamental plants, vines) has certain climatic requirements like temperature, light, humidity, wind, soil etc. There are a lot of ecological factors effect their growth cycle. When these conditions are optimal, after the vegetative development of the plants has been completed, they try to complete their generative developments. Ecological factors affecting plant development will be given

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notu Ecological factors affecting plant growth and development are; light, temperature, air, wind, water, location and orientation spacing and soil. When these conditions are not appropriate, the vegetative or generative development of the plant is negatively affected.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ecological factors affecting plant growth and development are; light, temperature, air, wind, water, location and orientation spacing and soil. When these conditions are not appropriate, the vegetative or generative development of the plant is negatively affected.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 3 3 9
28 Makale Kritik Etme 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 6 6 36
49 Performans 6 6 36
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction, definition and branches of ecology
2 Ecosystem and environmental impacts of degradation in ecosystem
3 Environment and some concepts related to ecology
4 Climate and climate types
5 Light and effects on growth and development of horticultural plants.
6 Temperature and effects on growth and development of horticultural plants.
7 Air and effects on growth and development of horticultural plants.
8 Wind and and effects on growth and development of horticultural plants.
9 Water and effects on growth and development of horticultural plants.
10 Location – orientation sapcing and effects on growth and development of horticultural plants.
11 Soil, soil types and effects on growth and development of horticultural plants.
12 Effects of environmental factors on growth and development of horticultural plants
13 Effects of environmental factors on growth and development of horticultural plants.
14 Effects of environmental factors on growth and development of horticultural plants

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280122 To get knowledge on definition and branches of ecology.
2 1280123 To get knowledge on environment and environmental impacts of degradation in ecosystem
3 1280124 To get knowledge on climatic factors (light, temperature, rain etc.) and effects on plant growth and development of horticultural plants.
4 1280125 To get knowledge on location and orientation spacing and effects on plant growth and development of horticultural plants
5 1280126 To get knowledge on soil, soil types and effects on plant growth and development of horticultural plants.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5
4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4
5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek