Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH655 Meyvecilikte Anaç-Kalem İlişkisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Modern meyve yetiştiriciliğinde hem meyve kalitesinin iyi olması hem de bakım işlemlerinin ve hasadın kolay yapılabilmesi, kurağa, kirece dayanıklılıkları, sık dikime müsaade etmeleri, erkencilikleri, meyve verim ve kalitesi üzerine olumlu etki göstermelerinden dolayı anaç kullanılması önerilmektedir. Modern meyve yetiştiriciliğinin her geçen gün gittikçe arttığı ülkemizde yetiştiricilikte kullanılan anaçlar ile çeşitler arasındaki ilişkinin iyi bilinmesi gelecekte bu fidanlarla yapılacak yetiştiricilikte ortaya çıkabilecek sorunları başlangıçta ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Yine anaç ve çeşitler arasındaki aşı uyuşma durumlarının bilinmesi gelecekte ortaya çıkabilecek aşı uyuşmazlığı sorunun başlangıçta çözülmesini sağlayacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Plant hormones and plant development (William P. Jacobs, 1985) - Plant Anatomy (Semahat Yentur), 1984. -Intensive orchard management (Bruce H.Barritt, 1992) - Grafting ve Budding: A Practical Guide for Fruit and Nut Plants and Ornamentals (Lewis, W.J., Alexander, D.McE, 2008) - Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tohum ve çöğür fizyolojisi (tohum bileşimi, ömrü, canlılık testleri, çimlenme olayının fizyolojisi, hidrasyon, solunum ve enzim çevrimi); depo maddelerinin yapımı, taşınımı ve sindirilmesi; dinlenme; apikal dominansi ve iletim demetlerinin oluşumu; anaç-çeşit tanımı; uyuşmazlık, bodurluk fizyolojisi konularından oluşmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 2 8 16
28 Makale Kritik Etme 7 8 56
29 Bireysel Çalışma 3 8 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
48 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tohum ve çöğür fizyolojisi (tohum bileşimi, ömrü, canlılık testleri, çimlenme olayının fizyolojisi)
2 Anaç nedir? Anaçların sınıflandırılması
3 Anaç olarak kullanılacak tohumlarda depo maddelerinin yapımı ve çimlenme
4 Meyvecilikte anaç kullanımının gerekleri, avantaj ve dezavantajları
5 Anaç-kalem etkileşimleri
6 Anaç-kalem uyuşmazlıkları
7 Anaç-kalem arasındaki uyuşmazlığın nedenleri ve giderilmesi
8 Ara sınavı
9 Anaçlarda dinlenme fizyolojisi
10 Bodurluk ve mekanizması
11 Apikal dominansi ve mekanizması
12 Anaç-kalem ilişkisinde sekonder bileşiklerin rolü
13 Konu ile ilgili değişik meyve türlerinde anaç-kalem ilişkilerinin incelenmesi
14 Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunulan makalelerin incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279108 Tohum ve çöğür fizyolojisi (tohum bileşimi, ömrü, canlılık testleri, çimlenme olayının fizyolojisi, hidrasyon, solunum ve enzim çevrimi);
2 1279109 Anaç-çeşit tanımını ve bunlar arasındaki ilişkileri öğrenir
3 1279110 Depo maddelerinin yapımı, taşınımı ve kullanımını öğrenir
4 1279111 Dinlenme; apikal dominansi ve iletim demetlerinin oluşumunu öğrenir.
5 1279112 Aşıda uyuşmazlık, bodurluk fizyolojisi konularını teorik ve pratik olarak öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2
2 4 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4
3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3
4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek