Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH622 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Meyve fidanı yetiştiriciliğinde hızlı çoğaltım metotları, meyve fidanı üretiminde anacın önemi, meyve fidanı üretiminde yeni teknikler, klonal anaçların çoğaltılması, meyve fidanı üretiminde doku kültürü tekniklerinin uygulanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ümit SERDAR; Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- "Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği" Çeviri Prof. Dr. Nurettin KAŞKA Prof Dr. Muhsin YILMAZ - "Çoğaltma Teknikleri" Prof Dr. Muhsin YILMAZ - “Grafting and Budding” A practical Guide for Fruit and Nut Plants and Ornamentals. W.J. Lewis; D McE Alexander - Konu ile ilgili yerli ve yabancı dergilerde yayınlanan makaleler - Aşı bıçağı, testere, aşı macunu, aşı bağı, aşı bandı, parafilm.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında çoğaltmanın tanımı, amacı ve bitki çoğaltma yöntemlerine genel bakış, meyvecilikte tohumla çoğaltma, tohumların çimlenme ve çıkış oranlarını artırmak için yapılan uygulamalar, aşıyla çoğaltmanın amacı, avantajları, aşı başarı üzerine etkili faktörler, göz aşısı yöntemleri, kalem aşısı yöntemleri, meyve fidanı üretiminde kullanılan anaçlar, aşı uyuşmazlığının sebepleri, uyuşmazlık belirtileri, çelikle çoğaltma, çeliklerin köklenmesi üzerine etkili faktörler, hormon hazırlama yöntemleri, daldırma ile çoğaltma, mikro çoğaltma konuları anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 2 7 14
28 Makale Kritik Etme 7 8 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çoğaltmanın tanımı, amacı ve bitki çoğaltma yöntemlerine genel bakış Ders-1 Çoğaltmanın tanımı.pdf
2 Meyvecilikte tohumla çoğaltma Ders-2 Tohumla Çoğaltma.pdf
3 Tohumların çimlenme ve çıkış oranlarını artırmak için yapılan uygulamalar Ders-3 Tohumların çimlenme ve çıkış oranları.pdf
4 Aşıyla çoğaltmanın amacı, avantajları, aşı başarı üzerine etkili faktörler Ders-4 Aşıyla çoğaltmanın amacı, avantajları, aşı başarı üzerine etkili faktörler.pdf
5 Göz aşısı yöntemleri Ders-5 Göz aşısı yöntemleri.pdf
6 Kalem aşısı yöntemleri Ders-6 Kalem aşısı yöntemleri.pdf
7 Meyve fidanı üretiminde kullanılan anaçlar Ders-7 Meyve fidanı üretiminde kullanılan anaçlar.pdf
8 Ara sınavı
9 Aşı uyuşmazlığının sebepleri, uyuşmazlık belirtileri Ders-9 Aşı uyuşmazlığı, sebepleri ve belirtileri.pdf
10 Çelikle çoğaltma Ders-10 Çelikle çoğaltma.pdf
11 Çeliklerin köklenmesi üzerine etkili faktörler Ders-11 Çeliklerin köklenmesi üzerine etkili faktörler.pdf
12 Hormon hazırlama yöntemleri Ders-12 Hormon hazırlama.pdf
13 Daldırma ile çoğaltma Ders-13 Daldırma ile çoğaltma.pdf
14 Mikro çoğaltma Ders-14 Mikro çoğaltma (doku Kültürü).pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279138 Çoğaltmanın amacını ve bitki çoğaltımında kullanılan yöntemleri öğrenir.
2 1279139 Tohumla çoğaltmayı öğrenir.
3 1279140 Aşı yöntemlerini öğrenir.
4 1279141 Meyvecilikte kullanılan anaçları öğrenir.
5 1279142 Çelikle çoğaltma yöntemlerini ve hormon hazırlamayı öğrenir.
6 1279143 Daldırma ile çoğaltma yöntemlerini öğrenir.
7 1279144 Mikro çoğaltma yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5
2 4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 5
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek