Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT707 Hayvanlarda Büyümenin Hormonal Kontrolü 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Hayvanlarda büyümenin hormonal kontrolü hakkında teorik bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Hormonal regulation of farm animal Growth. Hossner, K.L., 2005. CABI Publishing. ISBN: 0-85199-080-0, UK. 2- Growth of Farm Animals. Lawrence, T.L.J., Fowler, V.R., 2002. CABI Publishing, ISBN: 0-85199-484-9, UK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarında embriyonik dönemden başlayıp ergin dönemin de dahil olduğu süreçteki büyüme mekanizmasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 55 1
5 Derse Katılım 10 10 1
11 Soru-Yanıt 20 10 1
34 Okuma 5 10 1
54 Ev Ödevi 5 15 1
2 Final Sınavı 1 80 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
11 Soru-Yanıt 10 5 50
20 Rapor Hazırlama 1 14 14
21 Rapor Sunma 1 13 13
34 Okuma 4 10 40
54 Ev Ödevi 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Büyümeye genel bakış 3
2 Hücreler, hücre yapısı, hücre çoğalması, embriyonik dönemde hücresel programlanma 3
3 Endokrin sistem, oluşumu, yapısı, 3
4 Dokular, doku tipleri, iskelet sistemi, yağ doku, karkas verimi, et kalitesi 3
5 Büyüme hormonu, büyüme benzeri faktörler, 3
6 meme bezesi yapısı, büyüme evreleri 3
7 Büyüme üzerine hormonların etkileri 3
8 Büyüme üzerinde genetik etkiler 3
9 Bağışıklık sistemi ve büyüme 3
10 midterm exam 3
11 Gametler, döllenme, ve embriyonik büyüme 3
12 Doğum öncesi ve doğum sonrası büyüme 3
13 Büyüme etkinliği, büyümenin değerlendirilmesi, 3
14 Büyümeyi teşvik edici maddeler, steroidler ve büyüme, 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208370 hayvanlarda büyümenin mekanizması hakkında teorik bilgi kazanmış olur.
2 1177179 Bu alandaki terminolojiye vakıf olur.
3 1180117 Bu alanda rapor yazma, eser değerlendirme becerisi kazanmış olur.
4 1176330 Besi programlarında ekonomik büyüme sağlayacak programlar hazırlanırken pratik ve teorik fikirler öne sürebilir
5 1182319 Büyüme kusurlarında muhtemel fizyoloji hakkında fikir yürütebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 4 4 3 5
2 4 4 3 4 4 4 4 4
3 5 5 4 3 4 4 4 4
4 5 5 5 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek