Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT712 Enerji Beslenmesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere enerji beslenmesi ve yemlerin enerji değerleri konusunda bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Shirley, R.L., Nitrogen and Energy Nutrition of Ruminants (Animal Feeding and Nutrition). Academic Press, 1986, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini hayvanların enerji gereksinimleri ve yemlerde enerji belirleme metodları oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 3 30
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organizmada enerji değişimi (Enerjinin tanımı ve organizmadaki durumu organizmada enerji değişiminin ölçümü – indirekt kalorimetre yöntemi, gaz değişim metodu, Enerji değişiminin organizmada ayarlanması
2 Organizmada enerji kullanımı (organizmada enerji kayıplarının kaynakları, enerjiden yararlanma amacı, verim amacıyla kullanılan enerji)
3 Yemlerin enerjisinden faydalanma (toplam enerji, Sindirilebilir enerji, Metabolik enerji, Net enerji, Termik enerji
4 Yem enerji değerlerinin belirlenme metotları
5 Yem birimleri
6 TSBM Metabolik enerji, Prodüktif enerji, Nişasta değeri, İskandinav Yem Birimi, Fransız Yem Birimi, Net Enerji Laktasyon
7 Ruminantların enerji ihtiyaçları, Et sığırlarının enerji ihtiyaçları, Süt sığırlarının enerji ihtiyaçları, Mandaların enerji ihtiyaçları
8 Koyunların enerji ihtiyaçları, Keçilerin enerji ihtiyaçları
9 Kanatlıların enerji ihtiyaçları
10 Ara Sınav
11 Broylerlerin enerji ihtiyaçları, Yumurtacıların enerji ihtiyaçları
12 Kaz ve Ördeklerin enerji ihtiyaçları, Hindilerin enerji ihtiyaçları
13 Tavşanların enerji ihtiyaçları
14 Enerji içeriği yüksek yemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184186 Hayvanların enerji metabolizması ve enerji gereksinimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
2 1186278 Öğrenciler, hayvan beslemede dengeli rasyonlar oluşturmak için enerji beslemesi bilgilerini kullanabilmelerini sağlamak
3 1187217 Hayvanlarda enerji beslenmesi konusundaki yeni bilgileri değerlendirebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek