Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT719 Kanatlılarda Vitamin ve Mineral Metabolizması 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kanatlılarda vitamin ve mineral metabolizmasının nasıl çalıştığı, yetersizlik veya dengesizliğinde nelerin oluşabileceği, dolayısıyla dengeli bir vitamin ve mineral beslenmesinin nasıl yapılması gerektiği anlatılacaktır. Hayvan beslemede vitamin ve minerallerin kullanımı konusunda bilimsel ve teorik bilgilerin aktarılması, mevcut ve güncelleşmiş bilimsel bilgilerin teorik olarak anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Ergin ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klasing, K.C. 2006. Comparative Avian Nutrition. Antony Rowe Limited, Eastbourne, UK. 350 p. Leeson, S. And Summers C.D. 2008. Commercial Poultry Nutrition 3 rd Edition. P 398. Nottingham University Pres NG110AX, England. ISBN 978-1-904761-78-5 Dryden G. Mcl.2008. Animal Science Nutrition. Campridge University Pres ISBN 978-1-84593-412-5, 302 p. Georgievski, V.I. et al. 1982. Mineral Nutrition of Animals. ISBN 0-408-10770-7. 475 p. Poultry Science, British Poultry Science, World Poultry Science vb SCI kapsamındaki dergilerde ilgili makaleler Öğrenciye önerilen kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon cihazı, video ve slayt makinesi gibi görsel cihazlar,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vitaminler ile minerallerin özellikleri ve hayvanlardaki ihtiyaç miktarları ile etkileri, bulunduğu kaynaklar, hayvan organizmasındaki işlevleri, metabolizması, kümes hayvanlarının gereksinim düzeyleri, yetersizlik ve fazlalıklarında ortaya çıkan hastalıklar, vitaminlerin birbirleri ve minerallerin birbirleri ile olan ilişkileri. Kanatlı beslenmesinde enerji ve protein kadar önemli olan ve vücuttaki bazı siklüslerde (TCA ve üre siklüsü gibi) kofaktör olarak görev yapan vitamin ve minerallerin biyokimyasal açıdan ele alınması. Sodyum, potasyum ve klor gibi elektrolitlerin statik ve dinamik açıdan önemi, organizmadaki rolü, fizikokimyasal denge mekanizmaları, asido-bazik dengesinin düzenlenmesindeki rolleri hormonal ve termik düzenlemeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 7 8 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vitaminlerin özellikleri ve hayvanlardaki ihtiyaç miktarları ile etkileri,
2 Minerallerin özellikleri ve hayvanlardaki ihtiyaç miktarları ile etkileri,
3 Vitaminlerin kaynakları,
4 Minerallerin kaynakları,
5 Vitaminlerin Hayvan organizmasındaki işlevleri, metabolizması,
6 Minerallerin Hayvan organizmasındaki işlevleri, metabolizması,
7 Vitaminlerin Kümes hayvanlarının gereksinim düzeyleri, yetersizlik ve fazlalıklarında ortaya çıkan hastalıklar,
8 Minerallerin Kümes hayvanlarının gereksinim düzeyleri, yetersizlik ve fazlalıklarında ortaya çıkan hastalıklar,
9 VİZE
10 Vitaminlerin birbirleri ve minerallerin birbirleri ile olan ilişkileri.
11 Kanatlı beslenmesinde enerji ve protein kadar önemli olan ve vücuttaki bazı siklüslerde (TCA ve üre siklüsü gibi) kofaktör olarak görev yapan vitamin ve minerallerin biyokimyasal açıdan ele alınması.
12 Sodyum, potasyum ve klor gibi elektrolitlerin statik ve dinamik açıdan önemi, organizmadaki rolü,
13 Fizikokimyasal denge mekanizmaları, asido-bazik dengesinin düzenlenmesindeki rolleri hormonal ve termik düzenlemeler.
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211281 Hayvan beslemede vitamin ve minerallerin kullanımı konusunda bilimsel ve teorik bilgilerin aktarılması, mevcut ve güncelleşmiş bilimsel bilgilerin teorik olarak anlatılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek