Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT722 Balarısı Hastalıkları ve Kontrol Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, bal arısı (Apis mellifera L.) hastalık ve zararlıları ile ilgili olarak ideal çevre, hastalık sebepleri, hastalık etmenleri, yavru hastalıkları, ergin arı hastalıkları, dış parazitler, iç parazitlerin sınıflandırılması. Amerikan ve Avrupa Yavru Çürüklüğü, Septisemi, Nosema apis, Kireç Hastalığı ve Varroa destructor paraziti biyolojisi, kolonideki semptomları, kolonide yarattığı zararlar, teşhis, koruma ve tedavileri konularında gerekli beceriyi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Roger Morse ve Kim Flottum, Honey Bee Pests, Predators and Diseases. Root Company, Medina, Ohio, U.S.A., 718 s, 1997. Ertaç Tutkun ve Ahmet İnci, Balarısı Zararlıları, Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri, Demircioğlu Matbaacılık Bayındır Sokak Türk-İş Pasajı No: 2 Yenişehir Ankara, 156 s. 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Hastalık etmenleri, ergin arı ve yavru hastalıkları, hastalık biyolojisi, semptomları, yarattığı olumsuzluklar, teşhis ve tedavi yöntemleri, ilaç, doz ve ürün ilişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bal Arıları İçin Uygun Çevre
2 Arı Hastalıkları ve Sınıflandırılması
3 Ergin Arı Hastalıkları
4 Bakteriyel Hastalıklar
5 Yavru Hastalıkları, Amerikan Yavru Çürüklüğü (Paenibacillus Larvae)
6 Avrupa Yavru Çürüklüğü (Melissococcus pluton)
7 Viral Hastalıklar
8 Protozoan Hastalıklar
9 Fungus Hastalıklar, Kireç Hastalığı (Ascosphaera apis)
10 arasınav
11 Nosema Hastalığı (Nosema apis)
12 Predatör ve Akarlar, Varroa destructor
13 Hastalıklarla Mücadele ve Koruma Yöntemleri
14 Arı ve Arı Ürünleri ile İlaç Kullanım, Kalıntı, Etkileşim ve İlişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328704 Bal arısında hastalık yapan biyolojik etmenleri, gelişim, üreme ve yarattığı olumsuzlukları bilir.
2 1328709 Edindiği teorik ve uygulama deneyimi ile işletmede muhtemel hastalıkları teşhis edebilir.
3 1328714 İşletme hastalık ve zararlı konularında karşılaştığı sorunları yorumlayıp üstesinden geleme becerisine sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 4 3 3
2 3 3 4 3 4 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek