Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102087362000 Ruminantlarda Embriyo Üretimi ve Manipulasyonu 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Embriyo üretimi konusunda deneyim kazndırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet KURAN, Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- oocyte maturation and fertilization in cattle. Poul Hyttel, 1988. Copenhagen. ISBN:87-871-51-90-1 2-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

gerek invivo gereksi invitro tekniklerle embriyo üretimi konularını içermektedir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.