Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT737 Kısırlık ve Üreme Kusurları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dişi ve erkek üreme sisteminde meydana gelebilen kusurlar teorik olarak incelemektir. Çiftlik hayvanlarında ürünün sürekliliği üremeye bağlı olduğundan üreme - verim ilişkileri ve işletme rantabilitesi ders içeriği kapsamında değerlendirilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ureme kusurları ile ilgili farklı kitaplar ve internet kaynakları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarında üreme organlarının anatomik, biyolojik, fizyolojik ve genetik yapıları bakımından değerlendirilmesi yapılarak, kısırlık ve üreme fonksiyonları ile ilişkileri incelenecektir. ortaya çıkan kusurların teşhis ve tedavilerine yönelik olarak teorik bilgiler sunulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
10 Tartışma 10 15 1
11 Soru-Yanıt 10 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üreme kusurları ile ilgili tarihi gelişim 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
2 Çiftlik hayvanlarında üreme organlarının anatomik yapısı 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
3 Çiftlik hayvanlarında üreme organlarının anatomik yapı bozuklukları 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
4 Gamet üretiminde meydana gelebilecek hata kaynakları 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
5 Hormonal mekanizmadaki yeteriszlik ve aşırılık nedeni ile ortaya çıkabilecek kusurlar 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
6 Dişi üreme kusurlarının olası nedenleri 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
7 Testis sıcaklığı ve çevre sıcaklığının kısırlıkla ilişkisi 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
8 Kriptorşidizm ve çözüm önerileri 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
9 genetik kusurlar ve üreme bozuklukları 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
10 Ara sınav 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
11 Genetik kusurlara yapılabilecek müdahaleler 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
12 Erkeklerde sperm sayısının azalması ve kısırlık 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
13 Genetiği değiştirilmiş ürünler ve üreme ilişkileri 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx
14 Çevresel atıklar ve üreme kusurları 2 Kısırlık ureme kusuru.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210912 teorik bilgi kazanımı
2 1210919 Üreme aksaklıklarında öneri sürebilme
3 1210960 Bir işletmeyi üreme özellikleri bakımından değerlendirme
4 1210968 Üreme kusurları konusunda bilgi verebilme
5 1211002 Üreme kusurları hakkında araştırma planlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 5 5 3
2 4 4 5 3 4 4 5 3
3 4 4 4 4 4 4 5 3
4 4 5 4 5 3 4 5 4
5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek