Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT740 Kanatlı Hayvan Refahı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kanatlı hayvanlarda refah konularını sürdürülebilirlik çerçevesinde ele almak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Umut Sami Yamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavukçuluk Bilimi Animal Behaviour Poultry Welfare

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tavuk refahı, yetiştirme teknikleri, aydınlatma, bakım, besleme, zemin seçimi, uygulanan bazı işlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı hayvan refahı tanımı kanatlı refahı-1.pdf
2 Et tipi tavuklarda refah BroilerWelfare.pdf
3 Hareket kabiliyeti ve ölçümü kanatlı refahı-2.pdf
4 Alan kullanımı, ekipman ve altlıkta refah parametreleri kanatlı refahı-3.pdf
5 Yerleşim sıklığı Stocking_density_Factor_of_production_performance_.pdf
6 Taşıma, yakalama ve kesimde refah uygulamaları ANIMAL_WELFARE_AND_HUMANE_SLAUGHTER.pdf
7 Refah ve et tipi tavuk yetiştirme sistemleri BroilerWelfare.pdf
8 Yumurta tavuklarında refah Layinghenwelfare.pdf
9 Yer ve kafes sistemlerinde refah parametreleri welfare_of_layer_hens_in_cage_and_cagefree_housing_systems.pdf
10 Ara sınavı
11 Refaha ait parametreler refah parametreleri.pdf
12 Korku parametreleri fear_of_humans_and_lameness_in_broiler_chicken_flocks.pdf
13 Stres parametreleri refah parametreleri.pdf
14 Tüy çekimi, tüy dökümü, gagalama pecking.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1402719 Kanatlı hayvan refah parametrelerini öğrenir
2 1407296 Refah parametrelerini ölçümlendirir
3 1394972 Yabancı kaynaklara ulaşır ve anlaması artar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74637 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 74638 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 74642 Öğretme yeteneği gelişir.
4 74639 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 74644 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 74641 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 74640 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 74643 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 4 4 4 4
2 4 4 4 5 4 5 5 4
3 4 5 5 3 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek