Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT745 Hayvanlarda İstekli Yem Tüketimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı hayvanın tercihine bağlı sunulan yemleme sistemi ile diğer yemleme sistemlerinin karşılaştırılması ve bu konuda yapılan çalışma sonuçlarının tartışılıp yorumlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Forbes, J. and Rogers, J.P. 1994. Food Selection. Nutrition Abstract and Reviews ( Series A), Vol. 64 No: 12.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tercihli yemleme uygulamasında besin madde alımı ve hayvan gereksinimi arasındaki ilişkiler, avantaj ve dezavantajları. Bu konuda yapılmış araştırmaların sonuçlarının tartışılması dersin kapsamındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 6 4 24
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 10 1 10
54 Ev Ödevi 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tercihli yemlemenin tanımı ve önemi
2 Toplam karışık rasyon (TMR) ile tercihli yemleme uygulamasında besin madde alımı ve hayvan gereksinimi arasındaki ilişkiler
3 Tercihli yemlemenin avantaj ve dezavantajları
4 Tercihli yemlemeyi etkileyen faktörler (Mevsim, cinsiyet, yaş, tür vb.)
5 Buzağılarda tercihli yemleme uygulamaları
6 Süt sığırlarında tercihli yemleme uygulamaları
7 Besi sığırlarında tercihli yemleme uygulamaları
8 Koyun ve keçilerde tercihli yemleme uygulamaları
9 Tercihli yemlemede hayvan davranışlarındaki faklılıklar
10 Ara Sınav
11 Tercihli yemlemenin yem tüketimi ve besin madde gereksinimi üzerine etkisi
12 Seçmeli yemleme denemeleri kurulmasında dikkate edilecek hususlar
13 Seçmeli yemeleme uygulamasında kesif yemler ve kaba yemler
14 Yapılan çalışmalar ve sonuçların tartışılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1186628 Tercihli yemleme metodunun avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek
2 1188009 İstekli yem tüketiminin hayvanların ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliği hakkında bilgi sahibi olmak
3 1188762 Hayvanların tercihleri ve ihtiyaçları arasındaki ilişkileri anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek