Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT762 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı hayvanın tercihine bağlı sunulan yemleme sistemi ile diğer yemleme sistemlerinin karşılaştırılması ve bu konuda yapılan çalışma sonuçlarının tartışılıp yorumlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Forbes, J. and Rogers, J.P. 1994. Food Selection. Nutrition Abstract and Reviews ( Series A), Vol. 64 No: 12.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tercihli yemleme uygulamasında besin madde alımı ve hayvan gereksinimi arasındaki ilişkiler, avantaj ve dezavantajları. Bu konuda yapılmış araştırmaların sonuçlarının tartışılması dersin kapsamındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tercihli yemlemenin tanımı ve önemi tercihli yemleme.pdf
2 Toplam karışık rasyon (TMR) ile tercihli yemleme uygulamasında besin madde alımı ve hayvan gereksinimi arasındaki ilişkiler tercihli yemleme.pdf
3 Tercihli yemlemenin avantaj ve dezavantajları tercihli yemleme.pdf
4 Tercihli yemlemeyi etkileyen faktörler (Mevsim, cinsiyet, yaş, tür vb.) tercihli yemleme.pdf
5 Buzağılarda tercihli yemleme uygulamaları Buzağılarda tercihli yemleme.pdf
6 Süt sığırlarında tercihli yemleme uygulamaları tercihli yemleme.pdf
Dairy Calves.pdf
7 Besi sığırlarında tercihli yemleme uygulamaları Dairy Calves.pdf
tercihli yemleme.pdf
8 Koyun ve keçilerde tercihli yemleme uygulamaları Goat diet selection, behavior.pdf
Lambs diet selection for lambs.pdf
9 Tercihli yemlemede hayvan davranışlarındaki faklılıklar Goat diet selection, behavior.pdf
10 Ara Sınav Ara sınav.pdf
11 Tercihli yemlemenin yem tüketimi ve besin madde gereksinimi üzerine etkisi tercihli yemleme.pdf
Tannins, small ruminants catereria feeding.pdf
12 Seçmeli yemleme denemeleri kurulmasında dikkate edilecek hususlar tercihli yemleme.pdf
13 Seçmeli yemleme uygulamasında kesif yemler ve kaba yemler Buzağılarda tercihli yemleme.pdf
Goat diet selection, behavior.pdf
Tannins, small ruminants catereria feeding.pdf
14 Yapılan çalışmalar ve sonuçların tartışılması tercihli yemleme.pdf
Dairy Calves.pdf
Goat diet selection, behavior.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146474 Öğrenciler tercihli uygulama metodunun avantaj ve dezavantajlarını öğrenir.
2 1146443 Hayvanların kendi ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda bilgi sahibi olur.
3 1165795 Hayvanların tercihleri ve ihtiyaçları arasındaki ilişkileri anlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 4 4
2 5 5 5 5 5 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek