Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT765 Üreme Besleme İlişkisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Beslemenin farklı hayvan türlerinde döl verimini nasıl etkilediği konusunda etkin kılmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Literatür taraması ve makale irdeleme ve kritik etme

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiftlik hayvanlarında üreme, Çiftlik hayvanlarının beslenmesi, Ruminantların beslenmesi,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Besleme, Farklı hayvan türlerinde döl verimi ve ölçütleri, Farklı hayvan türlerinin besin madde gereksinimleri, Tohomlama sayısı (Aşım oranı), Gebelik oranı, buzağılama, kuzulama ve oğlaklama oranı, Ovolasyon ve yumurta kalitesi üzerine beslemenin etkisi, Embrionik gelişim ve inplantasyon, plasantal gelişim üzerine beslemenin etkisi, Fetal programlama, Buzağı, kuzu ve oğlaklarda doğum ağırlığı, Sütten kesilen yavru sayısına beslemenin etkisi, Damızlıkta kullanma yaşı üzerine beslemenin etkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 3 10 1
28 Makale Kritik Etme 0 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 7 5 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 44 44
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 63 63

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Besleme ve döl verimi kavramalarının açıklanması
2 Farklı hayvan türlerinde döl verimi ve ölçütleri, Farklı hayvan türlerinin besin madde gereksinimleri, T
3 Tohomlama sayısı (Aşım oranı), Gebelik oranı, buzağılama, kuzulama ve oğlaklama oranı,
4 Ovolasyon ve yumurta kalitesi üzerine beslemenin etkisi,
5 Embrionik gelişim ve inplantasyon, plasantal gelişim üzerine beslemenin etkisi,
6 Fetal programlama,
7 Buzağı, kuzu ve oğlaklarda doğum ağırlığı,
8 Sütten kesilen yavru sayısına beslemenin etkisi,
9 Arasınav
10 Damızlıkta kullanma yaşı üzerine beslemenin etkisi
11
12 Literatür tarama ve makale kritiği, tartışma
13 Besleme döl verimi ilişkilerinin araştırılmasında spesifik konu belirleme
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183234 Çiftlik hayvanlarının beslenmesi konusunda yeterlilik kazanma
2 1184155 Çiftlik hayvanlarının üremesi konusunda yeterlilik kazanma
3 1186304 Üreme besleme etkileşimleri konusunun bilimsel içeriği konusunda beceri ve kazanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek