Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT766 Üreme Biyoteknolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersi alan öğrencilerin üreme biyoteknolojileri konusunda teorik bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Reproductive technologies in Farm Animals. 2- Reproduction in Farm Animals. E.S.E. Hafez, 1985. Lea and Febiger. ISBN: 0-8121-1013-7.USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişen üreme teknolojileri dikkate alınarak, üreme konusunda yardımcı olacak teknolojilerin teorik olarak tanıtılması sağlanacaktır. Genel olarak üreme sisteminin tanıtılması, dişi ve erkek gamet hücrelerinin tanıtımı, bu hücrelere yönelik geliştirilen teknolojiler, süper ovulasyon, ovum pick up, semen toplama, değerlendirme, depolama, dondurma, embriyo toplama, dondurma, cinsiyet ayrım teknolojileri, klonlama yöntemleri, suni tohumlama detaylı olarak işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 10 10 1
6 Uygulama/Pratik 8 5 1
7 Laboratuvar 8 10 1
10 Tartışma 8 5 1
11 Soru-Yanıt 10 5 1
29 Bireysel Çalışma 10 5 1
34 Okuma 10 5 1
54 Ev Ödevi 1 5 1
2 Final Sınavı 1 80 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1
41 Proje Sunma 1 5 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 2 20
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
7 Laboratuvar 8 2 16
10 Tartışma 8 2 16
11 Soru-Yanıt 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üreme biyoteknolojisinin tarihi gelişimi 3
2 Dişi üreme sistemine dayalı teknolojiler 3
3 Çoklu ovyulasyon, yumurta toplama yöntemleri 3
4 Yumurtaların muayenesi ve laboratuvar ortamında olgunlaştırılması 3
5 Yumurta olgunlaştırma ortamları 3
6 İnvitro fertilizasyon, döllenmiş yumurtaların taşıyıcı analara nakli 3
7 Klonlama, klonlamada embriyo bölme, embriyoda cinsiyet ayrımı 3
8 Tohumlama için kızgınlıkların eşleştirilmesi, verici alıcı uyumunun sağlanması 3
9 Laparoskopik tohumlama, veya laparoskopik embriyo nakli 3
10 Arasınav 3
11 Gen transferi, transfer yöntemleri 3
12 Gebelik, gebelik teşhis yöntemleri 3
13 istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması 3
14 Doğum ve doğumun senkronizasyonu, 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122511 1215135 Üreme biyoteknolojileri konusunda bilgi sahibi olur.
122512 1221461 Bu alandaki literatüre hakim olur.
122513 1223712 Üreme biyoteknolojileri konusunda fikirler ileri sürebilir, programlar yapabilir.
122514 1190750 Üreme biyoteknolojileri hakkında uzman olarak çalışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
122511 4 4 5 4 1 5 4 3
122512 4 4 4 4 1 4 4 3
122513 4 5 4 4 3 4 4 4
122514 4 4 4 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek