Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT727 Bal Arısı Morfolojisi ve Fizyolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders doktora öğrencilerine arı ırklarının sistematik gruplandırılması, tanımı ve saflığının denetimi amacıyla yapılacak çalışmalarda gerekli yöntemleri öğretmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ruttner, F., 1988. Geography and Taxonomy of Honeybees. Springer-Verlag, Berlin. 283 pp. Ruttner, F., 1988. Breeding Techniques and Selection for Breeding of the Honeybee. The British Isles Bee Breeders Association, 152 pp.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Arı ırkları ve bunların oluşumu, coğrafik değişkenlik, sistematik gruplandırma, örnek toplama, preparasyon, biyometri, standart karakterler ve ölçüm yöntemleri, morfolojik karakterlerin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Bal arısı ve Çevre
3 Arı Irkları Oluşum ve Dağılımları
4 Taksonomik Sınıflandırma
5 Morfolojinin Önemi ve Değerlendirilmesi
6 Standart Morfolojik Özellikler
7 Biyometrik Ölçüm Yöntemler
8 Morfolojik Yapının Belirlenmesi Amacıyla Arı Örneklerinin Alınması
9 Arı Örneklerinin Muhafazası
10 Arasınav
11 Preparat Hazırlama
12 Biyometrik Ölçümde Yararlanılacak Alet ve Ekipman
13 Biyometrik Ölçümlerin Yapılması
14 Biyometrik Verilerin Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1330357 Balarısı morfolojisi ve ölçüm yöntemlerini bilir
2 1330358 Balarısı fizyolojisi ve çevre ilişkilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 3 4 5 4 4
2 4 4 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek