Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT767 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Zootekni Bölümünde Doktora yapmak için kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu derstir. Bu derste Türkiye'de hayvansal ürün üretimine dönük uygulamalar, politikalar, geleceğe dönük öneriler ve genel sorunlar tartışılmaktadır. Öğrencilerin seçtikleri alanla ilgili konularda hazırlık yapmaları, yaptıkları hazırlıkları sunmaları ve karşılıklı tartışmaya dayalı olarak ilgili alan hakkında tüm yönler değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Dersin sonunda öğrencinin tarım politikaları içerisinde hayvancılığın yeri ve uygulamaları, mevzuatta ortaya çıkan değişiklikler ve hayvansal üretime etkileri, destekleme, kredi, fiyat, ithalat, ihracat, mera kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler hakkında genel kültür sahibi olması sağlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa SARICA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derste FAO, TÜİK ve AB istatistikleri, Bilimsel Dergi ve Dökümanlar İlgili Kitaplar ve Raporlar, Kalkınma Planları Kanun ve Mevzuatla ilgili dökümanlar kullanılmaktadır

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste hayvansal üretim kaynakları ile başlanmakta, Türkiye'nin Dünya ve AB içerisindeki yeri ortaya koyulmaktadır. Yıllar itibarıyla ortaya çıkan olumlu ve olumsuz değişiklikler değerlendirilmektedir. Kırmızı et üretimi, kanatlı eti üretimi, süt üretimi, yumurta üretimi, bal üretimi, yün üretimi, kaba yem ve kesif yem üretimi ile bunlarda görülen sorunlar ve çözüm önerileri dersin ana içeriğini oluşturmaktadır. Diğer yandan doğrudan hayvansal üretime etkili olan kanun, yönetmelik ve yönergelerle dolaylı etkisi olan kanun, yönetmelik ve yönergeler değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
5 Derse Katılım 14 20 1
11 Soru-Yanıt 10 10 1
24 Seminer 20 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’nin hayvan varlığındaki değişimler ve nedenleri Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları Müfredat.docx
2 Kırmızı et üretimi ve sorunları 10-kalkinma_plani.pdf
3 Kanatlı eti üretimi ve sorunları Dünya ve Türkiye et üretim istatistikleri, FAO.docx
4 Süt üretimi ve sorunları Hayvan Varlığı ve Üretim İstatistikleri-2018.docx
5 Yumurta üretimi ve sorunları
6 Bal üretimi ve sorunları
7 Mer’a ve mer’adan yararlanma ile ilgili sorunlar
8 Kaba yem üretimi ile ilgili sorunlar
9 Kesif yem ve yem sanayii ile ilgili sorunlar
10 Ara Sınav
11 Yem hammaddeleri ile ilgili sorunlar
12 Hayvan sağlığı ile ilgili sorunlar
13 AB Mevzuatı düzenlemeleri (Hayvan refahı, Üretim standartları, Çevre vb, Üretim sistemleri) ve hayvansal üretime etkileri
14 Seminer Sunumları ve genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547853 Öğrenci seçtiği alanla ilgili politikalar öğrenir, genel sorunları hatırlar ve yenilenme imkanı bulur
2 1547854 Alanı dışındaki konularla ilgili yeni bilgiler edinir, eski bilgileriyle karşılaştırır
3 1547855 Kendi alanıyla ilgili bazı verileri derler, güncel bilgiler üretir
4 1547856 Hayvansal üretimde dünya, AB ülkeleri ve diğer bölgeler arasında karşılaştırma yapar, Türkiyenin eksiklerini, avantajlarını, fırsatlarını ve risklerini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74637 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 74638 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 74642 Öğretme yeteneği gelişir.
4 74639 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 74644 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 74641 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 74640 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 74643 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 4 4 3 4 4
2 4 4 4 4 4 3 4 4
3 4 4 5 4 3 4 4 4
4 5 3 5 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek