Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT704 Rumende Mikrobiyel Manipulasyonlar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu derste rumende meydana gelen mikrobiyel olaylar ve bu olayları yönlendirmekte kullanılan çeşitli metotlar hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Garipoğlu, A.V. 2000. Rumendeki mikrobiyel metabolizmanın manipulasyon metotları. OMÜ Ziraat Fak., 15 (3), 138-144. http://dairy.ifas.ufl.edu/rns/2011/11diLorenzo.pdf http://www.ajas.info/Editor/manuscript/upload/16_113.pdf http://naldc.nal.usda.gov/download/9441/PDF

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rrumen mikrobiyolojisi hakkında genel bilgi, rumende bulunması gereken asgari şartlar, (pH, sıcaklık, anerobik ortam, rumen motilitesi), çeşitli mikroorganizma türleri arasındaki ilişkiler, mikrobiyel ekosistemin doğrudan değiştirilmesi metotları (rumen protozoalarının uzaklaştırılması-defaunasyon, rumen mikroorganizmalarının genetik manipulasyonu). rumenin çeşitli katkı maddeleriyle manipulasyonu (antibiyotikler, metan inhibitörleri, proteoliz veya deaminasyon inhibitörleri, yağlar, tampon bileşikler, probiyotikler).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rumen mikrobiyolojisi hakkında genel bilgi
2 Rumende bulunması gereken asgari şartlar (pH, sıcaklık, anerobik ortam, rumen motilitesi)
3 Rumende bulunması gereken asgari şartlar (pH, sıcaklık, anerobik ortam, rumen motilitesi)
4 Çeşitli mikroorganizma türleri arasındaki ilişkiler
5 Çeşitli mikroorganizma türleri arasındaki ilişkiler
6 Mikrobiyel ekosistemin doğrudan değiştirilmesi metotları Rumen protozoalarının uzaklaştırılması-defaunasyon
7 Mikrobiyel ekosistemin doğrudan değiştirilmesi metotları Rumen mikroorganizmalarının genetik manipulasyonu
8 Rumenin çeşitli katkı maddeleriyle manipulasyonu Antibiyotikler
9 Rumenin çeşitli katkı maddeleriyle manipulasyonu Metan inhibitörleri
10 SINAV
11 Rumenin çeşitli katkı maddeleriyle manipulasyonu Proteoliz veya deaminasyon inhibitörleri,
12 Rumenin çeşitli katkı maddeleriyle manipulasyonu Yağlar
13 Rumenin çeşitli katkı maddeleriyle manipulasyonu Tampon bileşikler
14 Rumenin çeşitli katkı maddeleriyle manipulasyonu Probiyotikler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422970 Rumen ortamının asgari şartlarını öğrenir
2 1427184 Rumen mikroorganizmaları arasındaki ilişkileri öğrenir
3 1430065 Rumen ortamının farklı verimler (süt ve et) için yönlendirilme metotlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74637 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 74638 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 74642 Öğretme yeteneği gelişir.
4 74639 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 74644 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 74641 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 74640 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 74643 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 2 1 2 1 1
2 4 3 1 2 1 2 1 1
3 4 3 1 2 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek