Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT715 Kanatlılarda Sindirim Sistemi Mikrobiyolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kanatlı hayvanların sindirim sistemi mikrobiyolojisinin tüm detaylarının incelenmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Güray ERENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kanatlı hayvan besleme kitapları, İnternet üzerinde konu ile ilgili makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanatlı hayvanlarda sindirim sistemi anatomisi Sindirim sistemi mikrobiyolojisi (genel) Kanatlı hayvanlarda sindirim sisteminin gelişimi, Besleme ile sindirim sisteminin gelişimi arasındaki ilişkiler Morfolojik ve fizyolojik değişimler İnce bağırsak mikrobiyolojisi Kalın Bağırsak mikrobiyolojisi Sekum mikrobiyolojisi Beslemenin sindirim sisteminin gelişimi üzerine etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Kanatlı hayvanlarda sindirim sistemi anatomisi
3 Sindirim sistemi mikrobiyolojisi
4 Kanatlı hayvanlarda sindirim sisteminin gelişimi
5 Besleme ile sindirim sisteminin gelişimi arasındaki ilişkiler
6 Morfolojik ve fizyolojik değişimler
7 Beslemenin sindirim sisteminin gelişimi üzerine etkileri
8 Ara sınav
9 İnce bağırsak mikrobiyotası
10 Kalın bağırsak mikrobiyotası
11 Sekum mikrobiyotası
12 Hastalık yapan mikroorganizmalar 1
13 Hastalık yapan mikroorganizmalar 2
14 Bağırsak sağlığını güçlendiren yem katkı maddeleri
15 Kaynak Taraması ve Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278746 Kanatlı hayvanların sindirim sistemi anatomisini bilir
2 1278747 Kanatlı hayvanların sindirim sistemi hakkında genel bilgiye sahip olur
3 1278748 Sindirim sisteminin morfolojik ve fizyolojik gelişimini öğrenir
4 1278749 Besin maddelerinin sindirim sistemi gelişimi üzerine olan etkileri hakkında bilgi sahibi olur
5 1278750 Sindirim sisteminin değişik bölgelerinin mikrobiyotası hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 4 4 3
2 4 4 3 3 3 4 4 3
3 3 4 3 2 3 2 3 3
4 3 4 3 3 3 3 3 3
5 4 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek