Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT717 Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ruminat (geviş getiren hayvanların beslemesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Hayvan Besleme İlkeleri Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rason hazırlama (Atatürk Üniversitesi) Hayvan Beslem (Atatürk Üniversitesi) Besicilik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Ruminatların Beslenmesi(Çukurova Üniversitesi) Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi(Atatürk Üniversitesi) Et ve Süt Sığırların Beslenmesi(Akdeniz Üniversitesi) Koyun ve Keçilerin Beslenmesi(Akdeniz Üniversitesi)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rumen ve Rumen mikroorganizmaları Besin maddeleri ve Hayvanların gereksinimlerini etkileyen faktörler Ruminat (Geviş getiren)hayvanların beslenmesinin temel ilkeleri Et ve Süt Sığırlarının Besin Madde Gereksinimleri, Koyun ve Keçilerin Besin Madde Gereksinimleri Süt Sığırlarının Üretim Döngüsü ve beslenmesi Süt ırkı Buzağı, Dana, Düve, Gebe Düve, Tosun ve Boğaların beslemesi Yemleme sistemleri ve Sığırlarda İstekli yem tüketimi Et Sığırlarının Üretim Döngüsü Beslenmesi Et ırkı Buzağı, Dana, Düve, Gebe Düve, Tosun ve Boğaların beslemesi Küçükbaş (Koyun ve Keçi) Hayvanların Beslenmesi Koyunların Üretim Döngüsü ve Beslemesi Keçilerin Üretim Döngüsü ve Beslemesi Kuzu, Şişek, Toklu, Koç ile Oğlak, Çebiş ve Tekelerin Beslenmesi, Bu hayvanların Besisi Mandaların beslenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rumen ve Rumen mikroorganizmaları
2 Besin maddeleri ve Hayvanların gereksinimlerini etkileyen faktörler Ruminat (Geviş getiren)hayvanların beslenmesinin temel ilkeleri
3 Et ve Süt Sığırlarının Besin Madde Gereksinimleri, Koyun ve Keçilerin Besin Madde Gereksinimleri
4 Süt Sığırlarının Üretim Döngüsü ve beslenmesi
5 Süt ırkı Buzağı, Dana, Düve, Gebe Düve, Tosun ve Boğaların beslemesi
6 Et Sığırlarının Üretim Döngüsü Beslenmesi
7 Et ırkı Buzağı, Dana, Düve, Gebe Düve, Tosun ve Boğaların beslemesi
8 Küçükbaş (Koyun ve Keçi) Hayvanların Beslenmesi
9 Koyunların Üretim Döngüsü ve Beslemesi
10 Ara Sınav
11 Keçilerin Üretim Döngüsü ve Beslemesi
12 Kuzu, Şişek, Toklu, Koç ile Oğlak, Çebiş ve Tekelerin Beslenmesi, Bu hayvanların Besisi
13 Mandaların beslenmesi
14 Yemleme sistemleri ve ruminantlarda İstekli yem tüketimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326098 Et ve süt sığırlarının besin maddeleri ihtiyaçlarını öğrenir
2 1326129 Et ve süt sığırlarının besin maddeleri ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kullanılacak yem maddelerinin özelliklerini öğrenir
3 1326134 Et ve süt sığırlarının beslenmesinde kullanılacak rasyonların formülasyonları ve özelliklerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 1 1 1 3 2 1
2 4 4 1 1 1 3 2 1
3 4 4 1 1 1 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek