Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT718 Keçilerin Beslenmesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, lisans üstü öğrencilerini keçilerinin beslenmesi hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TAŞKIN T., ÖZDOĞAN M., SOYCAN ÖNENÇ, S.,2010. Keçi Yetiştirme ve Besleme. Hasad Yayıncılık, 2010. GÖRGÜLÜ, M., 2002. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besleme. Çukurova Üniversitesi, Genel yayıon No: 244. Ders Kitapları yayın No: A-78. Adana ERTÜRK, M , ÇALIŞKANER BAKOĞLU, Ş . (1995). Koyun ve Keçilerde Beslenme ve Verim ile Bazı Kan Parametreleri Arasındaki İlişkisi Üzerinde İncelemeler. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akdenizfderg/issue/36451/412986 Güncel Makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Keçilerin sindirim sistemleri ve beslenmesi ve rasyon hazırlama konuları bu dersin kapsamında yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Keçi eti ve sütünün önemi, Keçilerde sindirim sisteminin anatomik ve fizyolojik yapısı
2 Keçilerin yemlenmesi, keçilerin besin maddeleri ihtiyaçları
3 Keçilerin kuru madde, enerji ve protein ihtiyaçlarının hesaplanması
4 Keçilerin vitamin, mineral ve su ihtiyaçları
5 Keçilerin beslenmesinde kullanılan yemler (çayır-mera ve yem bitkileri)
6 Keçilerin beslenmesinde kullanılan enerji yemleri, protein ek yemleri, süt ikame yemleri ve diğer yem katkı maddeleri
7 Ara Sınav
8 Keçilerde görülen metabolik bozukluklar ve çözüm önerileri
9 Süt keçilerinin gebelik ve laktasyon dönemlerinde beslenmesi
10 Süt keçilerinde kuru dönem beslenmesi
11 Oğlakların beslenmesi
12 Damızlık keçilerin beslenmesi
13 Keçilerde besi ve et kalitesi
14 Keçilerde bilgisayara dayalı rasyon hazırlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309620 Öğrenciler keçilerin beslenmesi konusunda uzmanlaşırlar.
2 1309621 Öğrenciler keçiler için dengeli rasyonlar hazırlayabilirler.
3 1309622 Öğrenciler diğer ruminantlarla keçiler arasındaki farklılıkları öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 4 4
2 5 5 5 5 5 5 4 5
3 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek