Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT720 Büyükbaş Hayvanlarda Çevre ve Çevre Denetimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sığırlarda verim üzerine etkili olan iklimsel çevre faktörleri ve bunların kontrol yollarının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:134, ERZURUM. Şekerden, Ö., Özkütük, K., 1990. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Yayınları No:122, ADANA. Şekerden, Ö., Özkütük, K., 1995. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Et Sığırcılığı ve Sığır Besiciliği. Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları No:91, SAMSUN. Kumlu, S., 1999. Damızlık ve Kasaplık Sığır Yetiştirme. ISBN: 975-96864-0-6, Sema Matbaacılık, Karanfil Sok. 18/18 Kızılay/ANKARA. Özkütük, K. 1990. Hayvan Ekolojisi. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 79, ADANA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İklimsel etmenler, Çevrenin fizyolojik fonksiyonlar üzerine etkisi, İklim ve üretim, çevre ve sığırlarda davranış, Süt sığırı barınakları ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fiziksel çevre, İklimsel etmenler
2 Çevrenin fizyolojik fonksiyonlar üzerine etkisi
3 İklim ve üretim
4 Çevre ve sığırlarda davranış
5 Homeostasis
6 Termal konfor, Fiziksel konfor
7 Adaptasyon
8 Sıcaklık, Oransal nem, Havalandırma ve hava hızı
9 Aydınlatma, Toz ve gazlar
10 Arasınav
11 Vücut ısısı ve vücut ısısının kontrolü, yem ve yataklık
12 Çevresel stres ve hastalıklar
13 Süt sığırı barınakları ve özellikleri, kapalı ve açık besi barınakları
14 Sağım sistemleri, hayvanların iklime uyumlarının tayini
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87187 1184321 İklimsel faktörlerin hayvansal üretime etkilerini belirlemek
87188 1193901 İklimsel faktörlerin kontrol edilebilirliğini ortaya koymak
87189 1207847 İklimsel faktörlerin hayvanda yaratmış olduğu etkileri belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.