Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT729 Yem Hijyeni 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Hayvanların sağlıklı ürünlerle beslenmesini sağlayarak, tüketicilerin ağlıklı hayvansal tüketmesini sağlamak amacıyla güvenli yem eğitimi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Ergin ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yem Hijyeni Kitapları Yem Hijyeni ile ilgili araştırma makaleleri Öztürk, 2010. Yem Hijyeni Ders Notu. OMU Ziraat Fak Zootekni Bl Samsun

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakteri, maya ve mantarlar hakkında genel bilgiler. Böcekler, kemirgenler, kuşlar ve insanların yem hijyenine etkileri. Bakterileri etkileri. Küflerin etkileri. Yemlerde Mikroorganizma bulaşıklılığını etkileyen etmenler. Mikrobiyal bozulmanın saptanması. Mikrobiyal bozulmanın sonuçları.Buğdaygillerin mikrobiyolojik bozulmadan korunmaları için alınması hasat, taşıma ve depolamada alınacak önlemler. Hayvansal kaynaklı yemlerin bozulma nedenleri. Yemlerin mikrobiyal bozulmadan korunmaları için hasat, taşıma ve depolamada alınması gereken önlemler. Deniz aşırı ülkelerden alınan yemlerin taşımacılığında alınacak önlemler. Yemlerde mitotoksinlerin zararsız hale getirilmesi. Yemlerde bakterilerin zararsız hale getirilmesinde kullanılacak yöntemler. Sağlık koruma ve zararlı kontrolünde kullanılan yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 7 8 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteri, maya ve mantarlar hakkında genel bilgiler.
2 Böcekler, kemirgenler, kuşlar ve insanların yem hijyenine etkileri.
3 Bakterileri etkileri
4 Küflerin etkileri
5 Yemlerde Mikroorganizma bulaşıklılığını etkileyen etmenler.
6 Mikrobiyal bozulmanın saptanması.
7 Mikrobiyal bozulmanın sonuçları.
8 8. Buğdaygillerin mikrobiyolojik bozulmadan korunmaları için alınması hasat, taşıma ve depolamada alınacak önlemler.
9 VİZE
10 Yemlerin mikrobiyal bozulmadan korunmaları için hasat, taşıma ve depolamada alınması gereken önlemler.
11 Deniz aşırı ülkelerden alınan yemlerin taşımacılığında alınacak önlemler.
12 Yemlerde mitotoksinlerin zararsız hale getirilmesi.
13 Yemlerde bakterilerin zararsız hale getirilmesinde kullanılacak yöntemler.
14 Sağlık koruma ve zararlı kontrolünde kullanılan yöntemler.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326366 Bakteri, maya ve mantarlar hakkında genel bilgiler. Böcekler, kemirgenler, kuşlar ve insanların yem hijyenine etkilerini bilir.
2 1326362 Yemlerin mikrobiyal bozulmadan korunmaları için hasat, taşıma ve depolamada alınması gereken önlemleri bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 4 4
2 4 4 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek