Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102087362000 Ruminantlarda Embriyo Üretimi ve Manipulasyonu 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Embriyo üretimi konusunda teorik ve uygulamaya dayalı donanımlı elaman yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Akif CAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Gardner, D.K., Lane, M., Watson, A.J., (Editors) 2004. A Laboratory Guide to The Mammalian Embryo. Oxford University Press

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yumurta hücresinin vericilerden toplanarak, canlı dışında yumurtanın olgunlaştırılması, döllenmesi ve alıcılara aktarılmasına kadarki süreçleri içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 55 1
5 Derse Katılım 14 5 1
7 Laboratuvar 12 20 1
49 Performans 6 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Embriyo üretiminin tarihi gelişimi, İn vitro follikül gelişimi 2 2
2 Gametlerin elde edilmesi, laboratuvara getirilmesi, incelenmesi, işlenmesi 2 2
3 Gametlerin olgunlaştırılması, olgunlaştırma medyumları, gamet gelişimine etkileri 2 2
4 İmplantasyon öncesi gamet olgunlaştırma kültürleri 2 2
5 gametlerin in vitro olgunlaştırılmaları 2 2
6 in vitro fertilizasyon, sperm hücrelerinin kapasitasyona hazırlanması 2 2
7 implantasyon öncesi embriyo gelişiminin değerlendirilmesi 2 2
8 Gametlerin mikro manipulasyonu, biobsi uygulamaları 2 2
9 Vücut hücrelerinden çekirdek aktarımı ve embriyo gelişimi 2 2
10 Ara Sınav 2 2
11 Embriyolarda hücreler arası ionların analizi 2 2
12 Embriyoların saklanması 2 2
13 Embriyolarda besin tüketimi, metabolit üretimi, enzim aktivitelerinin belirlenmesi 2 2
14 Embriyoların alıcılara aktarımı 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219475 Embriyo üretimi hakkında teorik ve pratik bilgi kazanır.
2 1219501 Embriyo üretimi ile ilgili alanda uzman olarak çalışabilir.
3 1219509 Embriyo üretimi konusunda araştırmalar yapabilir.
4 1219516 Embriyo üretimi konusunda ders verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.