Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT737 Kısırlık ve Üreme Kusurları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dişi ve erkek üreme sisteminde meydana gelebilen kusurlar teorik olarak incelemektir. Çiftlik hayvanlarında ürünün sürekliliği üremeye bağlı olduğundan üreme - verim ilişkileri ve işletme rantabilitesi ders içeriği kapsamında değerlendirilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ureme kusurları ile ilgili farklı kitaplar ve internet kaynakları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarında üreme organlarının anatomik, biyolojik, fizyolojik ve genetik yapıları bakımından değerlendirilmesi yapılarak, kısırlık ve üreme fonksiyonları ile ilişkileri incelenecektir. ortaya çıkan kusurların teşhis ve tedavilerine yönelik olarak teorik bilgiler sunulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
10 Tartışma 10 15 1
11 Soru-Yanıt 10 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üreme kusurları ile ilgili tarihi gelişim 2
2 Çiftlik hayvanlarında üreme organlarının anatomik yapısı 2
3 Çiftlik hayvanlarında üreme organlarının anatomik yapı bozuklukları 2
4 Gamet üretiminde meydana gelebilecek hata kaynakları 2
5 Hormonal mekanizmadaki yeteriszlik ve aşırılık nedeni ile ortaya çıkabilecek kusurlar 2
6 Dişi üreme kusurlarının olası nedenleri 2
7 Testis sıcaklığı ve çevre sıcaklığının kısırlıkla ilişkisi 2
8 Kriptorşidizm ve çözüm önerileri 2
9 genetik kusurlar ve üreme bozuklukları 2
10 Ara sınav 2
11 Genetik kusurlara yapılabilecek müdahaleler 2
12 Erkeklerde sperm sayısının azalması ve kısırlık 2
13 Genetiği değiştirilmiş ürünler ve üreme ilişkileri 2
14 Çevresel atıklar ve üreme kusurları 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505509 teorik bilgi kazanımı
2 1505510 Üreme aksaklıklarında öneri sürebilme
3 1505511 Bir işletmeyi üreme özellikleri bakımından değerlendirme
4 1505512 Üreme kusurları konusunda bilgi verebilme
5 1505513 Üreme kusurları hakkında araştırma planlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74637 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 74638 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 74642 Öğretme yeteneği gelişir.
4 74639 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 74644 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 74641 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 74640 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 74643 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 5 5 3
2 4 4 5 3 4 4 5 3
3 4 4 4 4 4 4 5 3
4 4 5 4 5 3 4 5 4
5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek