Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102087412000 Süt Sığırcılığında Gelişmeye Yönelik Uygulamalar 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Süt sığırcılığında gelişme sağlamanın temelleri ve geliştirilmesinin anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:134, ERZURUM. Şekerden, Ö., Özkütük, K., 1990. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Yayınları No:122, ADANA. Kumlu, S., 1999. Damızlık ve Kasaplık Sığır Yetiştirme. ISBN: 975-96864-0-6, Sema Matbaacılık, Karanfil Sok. 18/18 Kızılay/ANKARA. Wattiaux, A.M., Howard, T.W., 1997. Dairy Essentials. Babcock Institute for International Dairy Research and Development. WI 53706, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süt sığırı sürüsünde gelişme sağlamanın genetik temelleri, Ülkemizde süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri, Süt sığırcılığımızın geliştirilmesi için uygulanan projeler, Döl almada hatalı uygulamalar, Sütün biyosentezi, Süt üretiminde endokrin sistemin fonksiyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süt sığırı işletmelerinin genel özellikleri
2 Süt sığırı sürüsünde gelişme sağlamanın genetik temelleri
3 Süt sığırlarında damızlık değer tahmin yöntemleri
4 Döl almada hatalı uygulamalar ve kızgınlık senkronizasyonu
5 Genetik ilerleme ve süper ovulasyon
6 Memenin yapısı ve sütün biyosentezi
7 Süt üretiminde endokrin sistemin fonksiyonları
8 Ülkemizde süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri
9 Süt sığırcılığımızın geliştirilmesi için uygulanan projeler
10 Arasınav
11 Süt ırkı boğa katalogları ve analizi
12 İkame düvelerin yetiştirilmes
13 Verim kayıtları ve değerlendirilme yöntemleri
14 Kapalı ve açık ahırlarda süt sığırcılığının karşılaştırılması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90952 1169365 Süt sığırı sürüsünde gelişme sağlamanın genetik temellerini belirlemek
90953 1149269 Ülkemizde süt sığırı işletmelerinin yapısal özelliklerini belirlemek
90954 1163218 Süt sığırcılığımızın geliştirilmesi için uygulanan projeleri belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.