Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süt sığırı işletmelerinin genel özellikleri
2 Süt sığırı sürüsünde gelişme sağlamanın genetik temelleri
3 Süt sığırlarında damızlık değer tahmin yöntemleri
4 Döl almada hatalı uygulamalar ve kızgınlık senkronizasyonu
5 Genetik ilerleme ve süper ovulasyon
6 Memenin yapısı ve sütün biyosentezi
7 Süt üretiminde endokrin sistemin fonksiyonları
8 Ülkemizde süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri
9 Süt sığırcılığımızın geliştirilmesi için uygulanan projeler
10 Arasınav
11 Süt ırkı boğa katalogları ve analizi
12 İkame düvelerin yetiştirilmes
13 Verim kayıtları ve değerlendirilme yöntemleri
14 Kapalı ve açık ahırlarda süt sığırcılığının karşılaştırılması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90952 1397626 Süt sığırı sürüsünde gelişme sağlamanın genetik temellerini belirlemek
90953 1378526 Ülkemizde süt sığırı işletmelerinin yapısal özelliklerini belirlemek
90954 1391807 Süt sığırcılığımızın geliştirilmesi için uygulanan projeleri belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74637 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 74638 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 74642 Öğretme yeteneği gelişir.
4 74639 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 74644 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 74641 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 74640 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 74643 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.