Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT761 Kaba Yemlerde Kalite Belirleme Yöntemleri ve Kaba Yem Kalitesini Artırma Yolları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı kaba yemlerin kalitesini belirleme yöntemlerinin ve düşük kaliteli yemlerin değerlerinin artırılmasında uygulanacak işlemlerin öğrencilere tanıtılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaya, Ş., 2008.,Kaba Yemlerin Değerlendirilmesinde Göreceli Yem Değeri ve Göreceli Kaba Yem Kalite İndeksi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 1 (1): 59-64, Kılıç A. 2006. Kaba yemlerde niteliğin saptanması.Yardımcı ders kitabı. Hasad Yayıncılık, 159 s

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaba yemlerin tanımı, hayvan beslemedeki önemi ve kalitenin belirlenmesi ile kaba yem kalitesini artırma yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
14 Gözlem 6 2 12
28 Makale Kritik Etme 8 3 24
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaba yemlerin tanımı, hayvan beslemedeki yeri ve önemi
2 Yeşil Kaba Yemlerin hayvan beslemede kullanılması ve kalitenin belirlenmesi
3 Kaba yem saklama yöntemleri
4 Kaba yem kalitesini etkileyen faktörler
5 Kuru otların hayvan beslemede kullanılması
6 Silajların hayvan beslemede kullanılması
7 Haylajların hayvan beslemede kullanılması
8 Sap ve anızların hayvan beslemede kullanılması
9 Nisbi yem değeri (relative feed value) hesaplanması ve yorumlanması
10 Ara Sınav
11 Düşük kalitede kaba yemlerin kalitesini artırma yolları
12 Kaba yemlerde kalite üzerine ham protein ve enerji içeriğinin etkileri
13 Kaba yemlerde kalite üzerine NDF, ADF, ADL ve ham selüloz içeriğinin etkileri
14 Kaba yemlerde kalite üzerine vitamin ve mineral içeriğinin etkileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308940 Öğrenci kaba yem kalite belirleme yöntemlerini bilir.
2 1308938 Kaba yemlerin kalitesinin belirlenmesinde kullanılan formülasyonları uygulayabilir.
3 1308939 Kaba yemlerin yem değerini artırma yöntemlerini uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 4 5
2 5 5 5 4 5 4 4 5
3 5 5 5 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek