Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT709 Bal Arılarında Yapay Tohumlama 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu derste amaç, Zootekni Anabilim Dalı Doktora öğrencilerine ana arının yapay döllemesi, ana ve erkek arıda üreme anatomisi, erkek arı yetiştiriciliği, erkek arı toplama ve semen hasadı, semenini oviduct kanalına aktarımı, çiftleşmenin kontrolü, genetik materyalin muhafazası ve arı hat ve soylarının oluşumu prensiplerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ahmet GÜLER, PhD, Professor

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Güler, A. (2006) Bal arısı (Apis mellifera L. ) Ders Kitabı, OMÜ, Ziraat Fakültesi No: 55 2- Snodgrass, R. E., 1956. Anatomy of The Honey Bee. Ithaca, Cornell University Press 3- Winston, M., L., 1987. The Biology of the Honey Bee. Harvard University Pres, London. 281 pp

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapay tohumlama ve önemi Ana arı üreme anatomisi Erkek arı üreme anatomisi Ana ve erkek arı yetiştiriciliği Ana arının anastezi edilişi Erkek arı toplama Semen hasadı Semeninin oviduct kanalına aktarımı Yapay tohumlanmış ana arı ve koloni CO2 uygulama şekli ve süresi Genetik kaynakların (alt türlerin) korunması ve yapay tohumlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 14 1
5 Derse Katılım 14 56 1
6 Uygulama/Pratik 2 8 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 12 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1
51 Sözlü Sınav 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapay tohumlama ve önemi
2 Ana arı ve üreme anatomisi
3 Erkek arı ve üreme anatomisi
4 Erkek arı yetiştiriciliği
5 Ana arı yetiştiriciliği
6 Erkek arı toplama
7 Semen toplama
8 Ana arının anestezi edilişi, CO2'in önemi ve doz ayarlaması
9 semen doz ayarlaması ve oviduct kanalına aktarımı
10 VİZE
11 Semenin oviduct kanalına aktarımı
12 Ana arının kolonisine verilişi
13 Çiftleştirmenin kontrolü
14 Genetik kaynakların korunması ve hat geliştirme ve yapay tohumlamanın önemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1182335 Ana ve erkek arı üreme anatomisini bilir
2 1167038 Erkek arıdan semen tooplamayi bilir
3 1174339 Ana arıyı yapay tohumlayabilir
4 1196763 Arı genetik kaynaklarından yararlanmayı bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.