Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT709 Bal Arılarında Yapay Tohumlama 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu derste amaç, Zootekni Anabilim Dalı Doktora öğrencilerine ana arının yapay döllemesi, ana ve erkek arıda üreme anatomisi, erkek arı yetiştiriciliği, erkek arı toplama ve semen hasadı, semenini oviduct kanalına aktarımı, çiftleşmenin kontrolü, genetik materyalin muhafazası ve arı hat ve soylarının oluşumu prensiplerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İşletmede mevcut arı kolonileri, ana arı üretim alt yapısı 2. Ahmet Güler, 1. Bal Arısı (Apis mellifera L.) Yetiştiriciliği, Hastalıkları ve Ürünleri. 2017. ISBN: 978-605-84656-3-3. Bereket Akademi Yayınları. 419s. 3. Snodgrass, R. E., 1956. Anatomy of The Honey Bee. Ithaca, Cornell University Press. 4. Winston, M., L., 1987. The Biology of the Honey Bee. Harvard University Pres, London. 281 pp.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapay tohumlama, ana arı ve üreme anatomisi, erkek arı ve üreme anatomisi, ana ve erkek arı yetiştiriciliği, ana arının anestezi edilişi, erkek arı toplama, semen toplama, semenin oviduct kanalına aktarımı, ana arının kolonisine verilişi, CO2 uygulamaları, çiftleştirmenin kontrolü, genetik kaynakların korunması ve hat geliştirmenin önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 bal arısının önemi
3 Ana arının önemi
4 Türkiye'de ana arı üretimi ve alt yapısı
5 Arıda cinsiyet oluşumu
6 Ana ve erkek arı üreme anatomisi
7 Erkek arı yetiştiriciliği
8 Ana arı yetiştiriciliği
9 Sterilizasyon
10 vize
11 Erkek arı toplama ve semen hasadı
12 Ana arının tohumlamaya hazırlanması ve anestezinin önemi
13 Semenini oviduct kanalına aktarımı ve tohumlamanın tamamlanması
14 Ana arının çekirdek kolonisine kazandırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538140 Bal arısı yetiştiriciliğinde ana arının önemini bilir
2 1538141 Ana ve erkek arı yetiştiriciliğini bilir
3 1538139 Laboratuvar koşullarında ana arıyı yapay tohumlamayı bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74637 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 74638 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 74642 Öğretme yeteneği gelişir.
4 74639 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 74644 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 74641 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 74640 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 74643 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 4 4 3
2 4 3 4 3 3 3 3 4
3 4 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek