Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT723 Sığırlarda Karkas Değerlendirme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kasaplık sığırların genel özellikleri, karkas kalitesi ve kalite kriterlerinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özhan, M., Tüzemen, N., yanar, M., 2013. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. yayınları, No:134, ERZURUM. Arpacık, R., 1997. Entansif Sığır Besiciliği. Ankara Üniv. Veteriner Fak. ISBN 975-95817-1-X, ANKARA. Şekerden, Ö., Özkütük, K., 1995. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Et Sığırcılığı ve Sığır Besiciliği. Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları No:91, SAMSUN. Alpan, O., Aksoy, A.R., 2009. Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. Zafer Ofset Matbaacılık, ERZURUM, ISBN 975-95445-0-4,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kasaplık sığırların sınıflandırılması, sığır karkaslarının sınıflandırılması, kesim ve karkas özellikleri, karkasın subjektif değerlendirilmesi, karkas kalitesi üzerine etki eden faktörler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 10 10
27 Makale Yazma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 1 50 50
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
54 Ev Ödevi 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kasaplık sığırların sınıflandırılması
2 Sığır karkaslarının sınıflandırılması
3 Kesim ve kesim özellikleri
4 Karkas randımanı
5 Karkas randımanını etkileyen faktörler
6 Karkası oluşturan dokular
7 Karkas dokularını etkileyen faktörler
8 Karkas kısımları ve önemi
9 Karkasın parçalanması
10 Arasınav
11 Bazı karkas özellikleri arasındaki ilişkiler
12 Karkasın subjektif değerlendirilmesi
13 Karkas kalitesi üzerine ırkın etkisi
14 Karkas kalitesi üzerine beslemenin etkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327676 Sığırlarda karkas verimi üzerine etkili faktörleri belirlemek.
2 1327677 Karkas kalite kriterlerini belirlemek.
3 1327678 Karkasın sınıflandırılmasını belirlemek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 4 4 5 3
2 4 4 4 4 4 3 4 3
3 5 5 4 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek