Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP707 Mikropedoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders Toprak Anabilimdalı Doktora öğrencilerine mikropedoloji hakkında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Soils Genesis and Geomorphology Micropedology Seventy Years "Micropedology" 1938-2008 The Past and Feture

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikromorfoloji ve Toprak Taksonomisi, Aridisol, Vertisol, Ultisol, Spodosol, Oksisol, Histosol, Alfisollerin ve Mollisollerin mikromorfolojisi, mikrostrüktür ve bazı toprak özelikleri arasındaki ilişkiler, toprakların sınıflandırılmasında yeni kavramlar, jeokimyasal ayrışma ve ayrışma oranları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikromorfoloji ve Toprak Taksonomisi
2 Jeokimyasal olaylar
3 ayrışma oranları (Kimyasal alterasyon indeksi (CIA),
4 ayrışma oranları (Kimyasal ayrışma indeksi (CIW)
5 ayrışma oranları (Parker ayrışma indeksi (WIP)
6 Aridisol ve Vertisol mikromorfolojisi
7 ara sınav
8 Ultisol ve Spodosol mikromorfolojisi,
9 Oksisol ve Histosol mikromorfolojisi,
10 Alfisollerin ve Mollisollerin mikromorfolojisi,
11 toprakların sınıflandırılmasında yeni kavramlar
12 mikro kesitler
13 mikrostrüktür ve bazı toprak özelikleri arasındaki ilişkiler,
14 mikrostrüktür ve bazı toprak özelikleri arasındaki ilişkiler,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153249 Toprak micropedoloji hakkında bilgi vermek
2 1156801 Toprak ayrışama oranları hakkında bilgi vermek
3 1168005 Toprak jeokimyasal olaylar hakkında bilgi vermek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 5 4 4 5 3
2 3 5 4 4 5 3 5 5 5
3 4 3 3 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek